Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKorkealaakso, Elina
dc.contributor.authorPosti, Pauliina
dc.date.accessioned2021-09-10T06:09:10Z
dc.date.available2021-09-10T06:09:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77735
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien kokemuksia matemaattisesti hyvin edistyneiden oppilaiden opettamisesta alakoulun toisella luokalla. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui alakoulun toinen luokka, koska aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että matematiikan parhaat osaajat ovat erotettavissa muista oppilaista jo kolmannella luokalla. Tutkimus toteutettiin laadullisena avoimena kyselylomaketutkimuksena, johon saatiin 21 vastausta. Aineisto kerättiin verkkokyselynä Webropol-ohjelmalla. Linkki Webropol-kyselyyn jaettiin neljässä eri luokanopettajille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisella analyysillä. Tutkimus osoitti, että opettajien kokemuksen perusteella matemaattisesti hyvin edistyneiden oppilaiden piirteitä kuvaavat sekä matemaattiset taidot että työskentelytaidot. Matemaattisesti hyvin edistyneillä oppilailla on yleensä hyvä motivaatio, mutta heillä voi esiintyä motivaatio-ongelmia. Opettajilla oli pääasiassa positiivisia kokemuksia heidän opettamisestaan. Opettajien kokemuksista ilmeni heidän käyttämiään erilaisia ylöspäin eriyttämisen keinoja. Tulokset osoittivat, että ylöspäin eriyttämistä vaikeuttaa resurssien puute. Opettajat myös esittivät kehittämistoiveitaan, kuten tarvetta lisäresursseille ja koulutukselle. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että luokanopettajat tunnistavat luokastaan matemaattisesti hyvin edistyneitä oppilaita. Edellisestä huolimatta opettajien on vaikea erotella matemaattisesti kyvykkäät matemaattisesti lahjakkaista. Vaikka opettajat pyrkivät matematiikan ylöspäin eriyttämiseen, matemaattisesti hyvin edistyneet eivät saa taitojansa kohtaavaa opetusta, koska opettajan aika ja resurssit menevät alaspäin eriyttämiseen.fi
dc.format.extent125
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermatemaattinen lahjakkuus
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia matemaattisesti hyvin edistyneiden oppilaiden opettamisesta alakoulun toisella luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109104839
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysomatemaattinen lahjakkuus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record