Show simple item record

dc.contributor.authorPeltoperä, Kaisu
dc.date.accessioned2021-08-27T10:50:50Z
dc.date.available2021-08-27T10:50:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8797-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77515
dc.description.abstractThis study examined interview talk on flexibly scheduled early childhood education and care (ECEC) by parents (n = 18) and early childhood educators (n = 31). Theoretically, this research draws on socioconstructionism and discursive psychology. The analysis focused on the variety of meanings and ideals constructed for flexibly scheduled ECEC and the positions constructed for children and educators. The results show that three types of meanings were attached to flexibly scheduled ECEC in the interviewees’ talk. First, flexibly scheduled ECEC responds to the needs of the 24/7 society and non-standard working life; second, it supports children’s well-being; and third, it provides children with an equal possibility for learning. The ideals underlying in these meaning-makings were the accessibility and flexibility of ECEC services, a home-like atmosphere, and equality between children in their possibilities for pedagogical activities. Five positions were constructed for children using flexibly scheduled ECEC: privileged, victim of the 24/7 society, in need of care, active learner, and like any other child. These positions differed from each other according to whether the influence of the 24/7 society on children’s well-being was considered weak or strong. These different positionings of the child also impacted the positions educators constructed for themselves, which were either weak or strong in rela-tion to children’s well-being and learning. These findings lead to the conclusion that flexibly scheduled ECEC is a contradictory yet valid link in the chain of childcare. At its best, flexibly scheduled ECEC meets the needs of parents working nonstandard hours and supports children’s well-being and learning. However, the concept of pedagogy was informed by tensions and remained unclear in the data. Pedagogy was described as a teacher’s duty, implemented on weekdays and mornings, and as primarily suited to older children, whereas younger children were positioned as in need of care rather than as active learners. This narrow categorisation of pedagogy does not allow care and education to merge, as they do in the wider definition of pedagogy, which sees children not only as in need of care but also as active learners. To develop flexibly scheduled ECEC, it is important to consider children’s right to be involved in pedagogically meaningful activities irrespective of their age and the timing of care.en
dc.description.abstractTässä väitöskirjassa tutkittiin, millaisia merkityksiä ja ihanteita varhaiskasvatuksen työntekijät ja epätyypillisinä aikoina työskentelevät vanhemmat rakentavat vuorohoidolle ja miten he asemoivat vuorohoitoon osallistuvan lapsen ja vuorohoidon työntekijän kielen avulla haastatteluvuorovaikutuksessa. Tutkimuksen aineisto muodostuu puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, joihin osallistui 18 vuorohoitopalveluja käyttävää vanhempaa ja 31 varhaiskasvatuksen vuorohoidon työntekijää. Tutkimusaineisto analysoitiin diskursiivisen psykologian menetelmin. Haastateltavat tuottivat merkityksenannoissaan vuorohoidon yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin vastaajana, lapsen hyvinvoinnin tukena ja tasa-arvoisen oppimisen mahdollisuuden tarjoajana. Vuorohoidon ihanteina näissä merkityksenannoissa pidettiin palvelun saavutettavuutta ja joustavuutta, kodinomaisuutta ja lasten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Haastateltavien puheessa tuotettiin seuraavat lapsipositiot: etuoikeutettu, 24/7-yhteiskunnan uhri, hoivan tarvitsija, aktiivinen oppija ja kuin kuka tahansa lapsi. Lapsipositioissa oli variaatiota siinä, kuinka vahvaksi tai heikoksi 24/7-yhteiskunnan vaikutus lapsen hyvinvointiin kuvattiin ja kuinka vahva tai heikko asema työntekijällä nähtiin olevan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen mahdollistajana. Tulosten mukaan vuorohoito on ristiriitainen, mutta perusteltu hoivan ketjun linkki ja parhaimmillaan se vastaa epätyypillisiin aikoihin työskentelevien vanhempien tarpeisiin ja tukee lasten hyvinvointia ja oppimista. Pedagogiikan käsite osoittautui tutkimuksessa epäselväksi ja jännitteiseksi, ja lapsen oikeus pedagogiikkaan tuli esiin vain marginaalisesti vanhempien ja työntekijöiden puheessa. Pedagogiikka kuvattiin usein opettajan toteuttamaksi, arkipäivään ja vanhemmille lapsille kuuluvaksi, siinä missä nuoremmille kuvattiin riittävän hoiva. Pedagogiikan luokittelu näin kapeasti ei jätä tilaa näkemykselle, jossa opetus ja hoito yhdistyisivät ja lapsi voisi saada yhtä aikaa sekä hoivan tarvitsijan että aktiivisen oppijan position. Vuorohoidon toteuttamisessa tulee huomioida jokaisen lapsen oikeus pedagogisesti mielekkäästi toteutettuun varhaiskasvatukseen lapsen iästä ja varhaiskasvatusajoista riippumatta.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Peltoperä, K., Vehkakoski, T., Turja, L., & Laakso, M.-L. (2021). Positioning flexibly scheduled ECEC in the chain of childcare by parents working non-standard hours. <i>Families, Relationships and Societies, Early online.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1332/204674321X16226480242482"target="_blank">10.1332/204674321X16226480242482</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Peltoperä, K., Turja, L., Vehkakoski, T., Poikonen, P.-L., & Laakso, M.-L. (2018). Privilege or tragedy? : Educators’ accounts of flexibly scheduled early childhood education and care. <i>Journal of Early Childhood Research, 16(2), 176-189.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1177/1476718X17750204"target="_blank">10.1177/1476718X17750204</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62576"target="_blank"> https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62576</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Peltoperä, K., Vehkakoski, T., Turja, L., & Laakso, M.-L. (2020). Pedagogy-related tensions in flexibly scheduled early childhood education and care. <i>International Journal of Early Years Education, Early online.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1778449"target="_blank">10.1080/09669760.2020.1778449</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77475"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/77475</a>
dc.titleVanhempien ja päiväkodin työntekijöiden rakentamat merkitykset varhaiskasvatuksen vuorohoidolle
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8797-8
dc.relation.issn2489-9003
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record