Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorRajala, Ira
dc.date.accessioned2021-07-02T08:00:24Z
dc.date.available2021-07-02T08:00:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76964
dc.description.abstractOppimistavat lasten elämässä ovat aihe, jota ei ole juuri tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä oppimistavoista ja niiden tärkeydestä koulussa, mistä tietoa saadaan ja mitä tapoja oppilaat itse käyttävät. Kuudesluokkalaiset valikoituivat nivelvaiheensa vuoksi, sillä he ovat menossa yläkouluun, jossa oppiminen muuttuu itsenäisemmäksi ja oppimistapojen tuntemuksesta voi olla hyötyä. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan oppimaan oppimisen tavoittelusta (POPS 2014). Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin eli laadullisin menetelmin teemahaastattelun avulla. Haastatteluun osallistui neljä kuudesluokkalaista oppilasta, ja aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia hyödyntäen. Tulokset toivat ilmi, että tietoa oppimistavoista saadaan pääasiassa opet-tajalta, mutta myös perheen ja vertaisten kautta. Lukeminen ja muistiinpanojen teko korostuivat oppilaiden omana oppimistapana, ja he kokivat tärkeänä että aiheesta puhuttaisiin enemmän. Tyypillinen oppimistapakäsitys koostui perinteisistä koulussa käytetyistä metodeista, opettajasta tiedonlähteenä ja oppimistapojen hyödyllisyydestä. Yksilölliset erot koostuivat oppimistapakäsityksen laajuudesta ja kehittyneisyydestä. Johtopäätös tuloksista oli, että kuudesluokkalaiset oppilaat kyseisessä koulussa pitivät oppimistavoista kertomista tärkeänä, kokivat hyvän oppimistavan tuovan koulumenestystä, ja käsitys oppimistavoista oli teoriatietoon suhteutettuna varsin kapea.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimistapa
dc.subject.otherkuudesluokkalaiset
dc.subject.otheraistit oppimisessa
dc.subject.otherlearning style
dc.subject.othereffect on learning
dc.titleKuudesluokkalaisten käsitykset oppimistavoista ja niiden tärkeydestä koulunkäynnissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107024151
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoNLP
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record