Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorAnnanolli, Jerita
dc.date.accessioned2021-07-01T07:11:32Z
dc.date.available2021-07-01T07:11:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76928
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3. luokan luokanopettajien pystyvyysuskomusten ja työn imun välistä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin työkokemuksen ja sukupuolen yhteyttä opettajan kokemiin pystyvyysuskomuksiin ja työn imuun. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten pystyvyysuskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun työkokemus ja sukupuoli on kontrolloitu. Tutkimuksen aineisto oli osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Tähän tutkimukseen osallistui 120 kolmannen luokan luokanopettajaa Kuopiosta, Rovaniemeltä, Tampereelta, Oulusta ja Keski-Suomen alueelta. Aineisto kerättiin paperisella ja sähköisellä kyselylomakkeella ja analysoitiin Spearmanin korrelaatiokertoimien ja hierarkkisen lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että luokanopettajien pystyvyysuskomukset olivat positiivisesti yhteydessä työn imuun. Työkokemus oli yhteydessä opettajien luokanhallintaa koskeviin pystyvyysuskomuksiin. Naisopettajilla oli korkeammat pystyvyysuskomukset oppilaiden sitouttamista koskien ja korkeammat omistautumisen ja uppoutumisen kokemukset. Opettajan pystyvyysuskomukset selittivät merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuksia, ja naisopettajilla oli korkeammat uppoutumisen kokemukset, kun työkokemus ja sukupuoli oli huomioitu. Tulokset antavat viitteitä siitä, että pystyvyysuskomukset heijastuvat opettajan työstä innostumiseen ja työhyvinvointiin.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.otherpystyvyysuskomukset
dc.titleLuokanopettajien pystyvyysuskomusten yhteys työn imuun 3. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107014116
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysotyökokemus
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyön imu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record