Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorLundell, Moona
dc.contributor.authorNaskali, Essi
dc.date.accessioned2021-06-30T07:37:44Z
dc.date.available2021-06-30T07:37:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76904
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äidin vanhemmuustyylien ja lapsen psykososiaalisen hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä äidin koulutustaustan muuntavaa vaikutusta näihin yhteyksiin. Äidin vanhemmuustyylejä tarkasteltiin lämpimyyden, behavioraalisen kontrollin ja psykologisen kontrollin näkökulmasta ja lapsen psykososiaalista hyvinvointia tutkittiin prososiaalisuuden sekä sisään- ja ulospäin suuntautuvien haasteiden näkökulmasta. Tutkimus on osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -hanketta. Vanhemmuustyylejä ja ja psykososiaalista hyvinvointia kartoitettiin kyselylomakkeilla vuosina 2018–2019. Otos koostui 1. ja 2. luokalla olevista lapsista, joilta sekä äiti että opettaja täyttivät kyselylomakkeen (1. lk N=441–516; 2. lk N=309–401). Aineisto analysoitiin hiearkkisella lineaarisella regressioanalyysillä Bootstrap-menetelmän avulla. Tulokset osoittivat, että äidin raportoima lämpimyys 1. luokalla oli positiivisesti yhteydessä lapsen prososiaalisuuteen 1. luokalla ja lapsen ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen haasteisiin sekä 1. luokalla että myöhemmin 2. luokalla. Äidin koulutustausta muunsi lämpimyyden ja ulospäin suuntautuvien käyttäytymisen haasteiden kehityksen välistä yhteyttä. Äidin korkea lämpimyys vähensi lapsen käyttäytymisen haasteita enemmän matalasti koulutetuilla kuin korkeasti koulutetuilla äideillä. Tulosten perusteella voidaan todeta vanhemman lämpimyyden edistävän lapsen psykososiaalista hyvinvointia erityisesti matalasti koulutettujen äitien kohdalla. Tulokset korostavat tarvetta lapsen ja vanhemman keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen.fi
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervanhemmuustyylit
dc.subject.otherpsykososiaalinen hyvinvointi
dc.subject.otherkäyttäytymisen haasteet
dc.subject.otherprososiaalisuus
dc.subject.otherkoulutustausta
dc.titleÄidin vanhemmuustyylien yhteydet lapsen psykososiaaliseen hyvinvointiin : koulutustaustan muuntava vaikutus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106304093
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.subject.ysokoulutustausta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record