Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorKohonen, Jani
dc.date.accessioned2021-06-29T07:08:37Z
dc.date.available2021-06-29T07:08:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76891
dc.description.abstractVaikka Japani on maailman toiseksi suurin musiikkimarkkina-alue, ei Japanin-musiikkivientiä ole juurikaan tutkittu, etenkään viestinnän näkökulmasta. Työssä tutkittiin kulttuurierojen vaikutusta Suomen Japanin-musiikkiviennin viestintätilanteisiin. Lisäksi kartoitettiin Japanin musiikkimarkkinoiden erityispiirteitä, sillä viennin onnistuminen ei ole kiinni ainoastaan viestintäosaamisesta. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Haastateltavia oli 23: suomalaisia, japanilaisia ja amerikkalaisia musiikkialan ammattilaisia, joilla oli kokemusta suomalaisen musiikin Japanin-viennistä. Haastateltavien näkemyksiä suhteutettiin Hofsteden teoriaan kansallisten kulttuurien ulottuvuuksista ja kulttuurienvälisen kompetenssin määritelmään sekä aihetta sivuaviin aiempiin tutkimuksiin. Hofsteden teorian nähtiin tarjoavan selityksiä pääosalle haastatteluaineistosta esiin nousseille ilmiöille, mutta näiden välillä ilmeni myös ristiriitaisuuksia, joihin on haettava selitystä muualta. Tutkielma tarjoaa kuitenkin entistä monimuotoisemman kuvan tutkimusaiheestaan. Japanin-markkinat havaittiin haastaviksi suomalaisille musiikkiviejille jo lähtökohtaisesti, sillä kotimaiseen musiikkiin panostaminen on japanilaisyhtiöille taloudellisesti kannattavampaa ja helpompaa. Ulkomaisen musiikin menekki Japanissa on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen vähäistä. Resurssien ja markkinaosaamisen – erityisesti japanin kielen taidon – puuttuessa Suomen vienti käyttää välikätenä japanilaisia yhtiötä, mikä jättää kontrollin ja pääosan liikevoitoista japanilaistahoille. Suomalaiset kokivat japanilaisten sanallisen viestinnän usein vaikeatulkintaisen epäsuorana. Sanattoman viestinnän osa-alueista yhdessä vietetty aika nähtiin tärkeänä keinona rakentaa luottamusta osapuolten välillä, vaikka aineistosta erottui myös selviä poikkeuksia. Suomalaisten havaittiin panostavan kulttuurienvälisen kompetenssinsa kehittämisessä etenkin kulttuuristen tietojen ja taitojen parantamiseen, muttei kuitenkaan japanin kielen opetteluun, vaikka suomalaiset pitivät japanilaisten englannin taitoja puutteellisina. Tutkimustuloksia voi hyödyntää sekä kulttuurienvälisen viestinnän tutkimuksessa että keinona kehittää kulttuurivientikompetenssia. Aiempaa monimuotoisempi viestintäosaaminen ja Japanin-markkinoiden tuntemus sekä markkinaläsnäoloon panostaminen ovat keskeisimmät vientiponnisteluja tukevat kehityskohdat. Jatkossa tulee kartoittaa kattavammin myös japanilaisten näkemyksiä, jotta suomalaisesta näkökulmasta voidaan edetä vuorovaikutuksen laajempaan ymmärrykseen. Lisäksi todellisten viestintätilanteiden monitahoisuus on huomioitava paremmin, sillä kuten tutkielmassa ilmeni, yksilöt kuuluvat kansallisten kulttuurien lisäksi samanaikaisesti muihinkin ryhmiin.fi
dc.format.extent101
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulttuurienvälinen kompetenssi
dc.subject.othermusiikkivienti
dc.title"Sä luulet, että sulla on diili" : kulttuurienvälinen viestintä Suomen Japanin-musiikkiviennissä ja markkinoiden erityispiirteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106294081
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysojapanin kieli
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysokulttuurierot
dc.subject.ysovienti
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysomusiikkimarkkinat
dc.subject.ysoJapani
dc.subject.ysoviihdetaiteilijat
dc.subject.ysomusiikkiala
dc.subject.ysokulttuuriosaaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record