Show simple item record

dc.contributor.authorBlomquist, Sofia
dc.date.accessioned2021-06-28T13:48:34Z
dc.date.available2021-06-28T13:48:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76872
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tuloksena syntynyt materiaalipaketti on suunniteltu vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS2014) tavoitteita koskien ympäristöopin ja englannin kielen oppiaineita vuosiluokilla 1-2. Lisäksi materiaali vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteeseen integroida opetusta ja oppiaineita ja tarjoaa mahdollisuuden edellä mainittujen oppiaineiden integrointiin. Materiaalia on mahdollista käyttää myös pohjana monialaiselle oppimiskokonaisuudelle. Materiaali liittyy Valtioneuvoston päätökseen, jonka mukaan jokainen peruskoulun aloittava oppilas aloittaa vuoden 2020 alusta lähtien A1-kielen opiskelun jo ensimmäisellä vuosiluokalla. Tämän muutoksen myötä myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisältöä koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2 on muutettu ja täydennetty. Tämän muutoksen myötä opettajilla on mahdollisesti tarve uuteen opetusmateriaaliin. Tämä työ pitää sisällään teoriakehyksen, jonka pohjalta materiaalia on suunniteltu, sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 esittelyn niiltä osin kuin sitä on käytetty materiaalipaketin rakentamiseen. Teoriakehyksessä on esitelty vieraan kielen oppimisen ja opettamisen teorioita ja käsitteitä, joita on käytetty lähtökohtana materiaalipaketille. Näitä ovat erityisesti oppimistyylit vieraan kielen opetuksessa, joihin lukeutuu muun muassa visuaalinen ja auditiivinen tyyli. Nämä oppimistyylit ovat tärkeitä huomioitavia asioita opetuksessa, koska monet oppilaat luokilla 1-2 eivät välttämättä osaa lukea tai kirjoittaa, eikä luku- tai kirjoitustaitoa vaadita, joten esimerkiksi kuvallisten avujen merkitys korostuu. Valmis materiaali soveltuu käytettäväksi englannin kielen aineenopettajille ja luokanopettajille, jotka opettavat A1-kieltä, mutta materiaalia voidaan käyttää myös ideoinnin lähteenä muiden oppiaineiden, kuin englannin ja ympäristöopin integroimiseen. Materiaalin tarkoitus on inspiroida ja kannustaa opettajia kokeilemaan oppiaineiden integrointia ja hyödyntämään esimerkiksi yhteisopettajuutta. Tulevaisuudessa oppimateriaalit mahdollisesti korostavat enemmän integrointia ja antavat ideoita, kuinka eri oppiaineita voidaan integroida keskenään.fi
dc.format.extent89
dc.language.isoen
dc.subject.otherearly language learning
dc.subject.otherearly language teaching
dc.subject.otherintegration
dc.subject.othermaterial package
dc.titleBlending English and Environmental studies : a material package for integrating English and Environmental studies
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284062
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysostudy material
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysolearning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record