Show simple item record

dc.contributor.advisorVesisenaho, Mikko
dc.contributor.advisorHäkkinen, Päivi
dc.contributor.authorRuismäki, Annika
dc.date.accessioned2021-06-28T13:03:11Z
dc.date.available2021-06-28T13:03:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76858
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien kokemuksia mediakasvatuksesta liittyen sosiaalisen median turvalliseen käyttöön. Tavoitteena oli saada tietoa opettajien havainnoimista oppilaiden kohtaamista sosiaalisen median riskitilanteista sekä millaisia keinoja, työtapoja ja aiheita opettajat ovat käyttäneet käsitellessään sosiaalisen median turvallisuutta koulussa. Lisäksi tutkimuksella selvitettiin, millaisia taitoja koululainen opettajien mielestä tarvitsee käyttääkseen sosiaalista mediaa turvallisesti. Aineisto kerättiin kevään 2021 aikana sähköisellä kyselytutkimuksella peruskoulun opettajilta. Kysely sisälsi sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymykset tarkensivat tutkittavien taustaa ja avoimet kysymykset vastasivat tutkimuskysymyksiin. Yhteensä tutkimukseen osallistui 36 opettajaa. Yksi kyselyyn vastanneista oli yläkoulun opettaja. Kyselyyn vastanneet opettajat jakautuivat muuten alakoulun eri luokille melko tasaisesti. Suurin osa vastanneista osallistui kyselyyn erilaisten Facebook-ryhmien kautta, kuten Alakoulun Aarreaitasta. Muutama vastaus tuli suoraan yhdestä alakoulusta. Aineisto analysoitiin mixed method-menetelmällä. Analyysissa käytettiin laadullista teemoittelua ja määrällistä luokittelua. Opettajat olivat havainneet hyvin monia erilaisia riskitilanteita oppilaillaan sosiaalisesta mediasta. Yleensä riskin aiheuttaja ei ole ollut opettajien tietojen mukaan tuntematon, vaan esimerkiksi toinen oppilas. Opettajat kertoivat, että sosiaalisessa mediassa esiintyy oppilailla paljon kiusaamista ja riitoja. Opettajat olivat huolissaan oppilaiden henkilötietojen leviämisestä sosiaalisessa mediassa. Työtapoja sosiaalisen median turvallisuuden käsittelylle opettajat mainitsivat useita, mutta eniten opettajat 3 mainitsivat keskustelleensa sosiaalisen median turvallisuudesta oppilaidensa kanssa. Käsitellyistä mediakasvatuksen sisällöistä mainittiin muun muassa sosiaalisen median säännöt, sisällön julkaiseminen ja mitä vaaroja harkitsemattomista julkaisuista voi koitua. Opettajat kertoivat eniten painottavansa oppilailleen juuri tietojen julkaisemisen harkintaa. Opettajat kokivat, että tämä on yksi tärkeimmistä taidoista, jolla oppilas voi suojella itseään sosiaalisessa mediassa. Toinen tärkeimmistä taidoista oli taito pyytää ongelmatilanteissa aikuiselta apua.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien näkökulmia sosiaalisesta mediasta mediakasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284048
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomedialukutaito
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomediataidot
dc.subject.ysonuoret
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record