Show simple item record

dc.contributor.advisorLaitila, Aarno
dc.contributor.authorJokiniemi, Julia
dc.contributor.authorSuojanen, Henriikka
dc.date.accessioned2021-06-24T09:35:38Z
dc.date.available2021-06-24T09:35:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76840
dc.description.abstractTutkimuksemme perustuu kolmeen perheterapian seurantana toteutettuun yhteistutkimushaastatteluun, joiden keskusteluissa hoitohenkilökunta sekä perhe jakoivat hoitoon liittyviä kokemuksiaan vuorotellen ulkopuolisen haastattelijan ohjaamana. Näin toteutetun haastattelun avulla hoitohenkilökunnan on mahdollista syventää ymmärrystään hoidon vaikuttavista tekijöistä. Hoidon keskiössä olleella lapsella on tärkeä rooli hoidon arvioijana ja kehittäjänä, mutta usein aikuisia osallistujia sisältävä keskustelu johtaa lapsen äänen kuulematta jäämiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme uhmakkuus- ja käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten osallistumistapoja yhteistutkimushaastattelussa sekä aikuisten vastaamista lasten vuorovaikutukseen ja aloitteisiin. Aihetta ei ole juuri tutkittu perheterapian yhteistutkimushaastattelun kontekstissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden uuden tiedon tuottamiseen. Tutkimme kolmen perheen yhteistutkimushaastattelun vuorovaikutusta dialogisella analyysimenetelmällä, joka mahdollisti kohdennettujen teemojen mikrotason analyysin. Tutkimusprojekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikan sekä Itä-Suomen yliopiston lastenpsykiatrian oppiaineen välisenä yhteistyönä. Havaitsimme, että tutkittavat lapset osallistuivat yhteistutkimushaastatteluun pääsääntöisesti sivustaseuraajina, oheistoiminnan ja interaktiivisen osallistumisen jäädessä vähäisemmäksi. Lapset osallistuivat verbaalisesti enemmän haastavan käyttäytymisen teemakeskusteluihin käyttämällä määrällistä dominanssia puhetta tuottaessaan. Hoidon arvioinnin teemakeskusteluihin lapset osallistuivat määrällisesti vähemmän tuottaen kuitenkin semanttista dominanssia sisältäviä vastauksia kehitysehdotusten muodossa aikuisen luodessa tilaa lapsen äänen kuulemiselle. Haastattelija asettui haastattelun institutionaalisten käytänteiden mukaisesti keskustelua ohjaavan aikuisen rooliin, jolloin haastattelijalle muodostui keskeinen tehtävä lapsen osallistumisen näkökulmasta. Yhteistyö haastattelijan ja vanhempien välillä näyttäytyi merkittävänä lapsen osallistumista tukevana tekijänä. Aikuiset toimivat haastattelun vuorovaikutuksessa joko keskusteluun kutsujina, aktiivisina kuuntelijoina tai selontekovelvollisina. Tutkimuksemme tulokset osoittavat perheen yhteistutkimushaastattelun sisältävän paljon aikuisten välistä keskustelua, jolloin huomion kiinnittäminen lapsen vuorovaikutuksen tukemiseen on jatkossa erityisen tärkeää. Interaktiivisten osallistumistapojen puutteellisuudesta huolimatta lapsi tuo hänelle ominaisilla tavoillaan merkityksellisiä asioita esille, kunhan keskustelun aikuiset luovat vuorovaikutuksellisilla teoillaan tilaa lapsen äänen esiin kutsumiselle ja kuulemiselle. Tutkimuksemme perusteella vaikuttaa siltä, että perheen yhteinen haastattelu on toimiva tapa lasten ja perheiden tutkimuksessa sekä heidän kanssaan työskenneltäessä.fi
dc.format.extent43
dc.language.isofi
dc.subject.otheruhmakkuus- ja käytöshäiriö
dc.subject.otheryhteistutkimushaastattelu
dc.subject.otherdialoginen analyysi
dc.titleUhmakkuus- ja käytöshäiriödiagnoosin saaneen lapsen osallistuminen perheterapian seurantana toteutetun yhteistutkimushaastattelun vuorovaikutukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106244034
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysoperheterapia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record