Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.authorStenzel, Linda
dc.date.accessioned2021-06-24T06:43:17Z
dc.date.available2021-06-24T06:43:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76832
dc.description.abstractNykypäivän maailmassa monikulttuurinen tiimityö on yleinen ilmiö, jota voi kohdata sekä korkeakouluissa että yrityksissä ympäri maailmaa. Viestinnällä oletetaan olevan kriittinen rooli tiimityössä ja kansainvälisissä ympäristöissä englanti on yleisesti hyväksytty lingua francana. Tutkimuksessa on alettu hitaasti kiinnittää huomiota kielierojen vaikutuksiin monikulttuurisien työtiimien suhteisiin ja tiimin suoritukseen, mutta yliopistokontekstia sekä englanti lingua francana -näkökulmaa ei ole vielä tutkittu riittävästi. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella opiskelijoiden käsityksiä kielitaidon roolista englanniksi työskentelevissä monikulttuurisissa tiimeissä suomalaisessa yliopistossa. Tätä on selvitetty tutkimalla osallistujien asenteita standardikieli-ideologiaan sekä heidän näkemyksiään erilaisista kielitaidon tasoista tiimityössä ja heidän strategioistaan kieliesteiden käsittelemiseksi. Lisäksi tutkielmassa valaistiin kielitaitoerojen vaikutuksia luottamuksen muodostumiseen ja valtasuhteisiin. Monimenetelmällistä lähestymistapaa käytettiin, jotta oli mahdollista löytää kattavia vastauksia tutkimuskysymyksiin yhdistämällä ilmiöiden yksityiskohtaiset kuvaukset tilastollisiin havaintoihin. Aineisto koostui sekä kahdeksasta haastattelusta, joita analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä hyödyntäen, että 51 osallistujan online-kyselylomaketiedoista, jotka edellyttivät kvantitatiivista analyysiä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiimin jäsenten kielitaidon eroilla voi olla kielteisiä vaikutuksia tiimin sisäiseen viestintään ja tiimin työskentelyyn. Kieliesteiden negatiivisia vaikutuksia voidaan kuitenkin minimoida erilaisten strategioiden avulla. Lisäksi havainnot paljastavat joidenkin tiimin jäsenten englannin kielen taitojen korreloivan positiivisesti sekä koetun luotettavuuden että vallan kanssa. Opiskelijoilla näyttää edelleen olevan jonkin verran perinteisiä standardikieli-ideologian mukaisia näkemyksiä. Vastakkaisten ja epävarmojen mielipiteiden määrä kuitenkin kyseenalaistaa tämän asenteen hallitsevuuden. Tulosten perusteella ehdotetaan tapoja parantaa opiskelijoiden monikulttuurista tiimityökokemusta, kuten lisäämällä tietoisuutta kielierojen mahdollisista vaikutuksista tiimityöhön ja konkreettisempien ohjeiden avulla.fi
dc.format.extent108
dc.language.isoen
dc.subject.otherEnglish as a lingua franca
dc.subject.otherlanguage proficiency
dc.subject.othermulticultural teamwork
dc.titleEnglish language proficiency in multicultural teamwork : student perspectives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106244027
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysolingua francat
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysomulticulturalism
dc.subject.ysolingua franca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record