Show simple item record

dc.contributor.authorReinikainen, Anna
dc.date.accessioned2021-06-23T07:24:46Z
dc.date.available2021-06-23T07:24:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76806
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaan temperamenttipiirteiden yhteyttä lukemisen ja kirjoittamisen oppijaminäkuvaan ensimmäisen luokan aikana. Yhteyttä tarkasteltiin erikseen ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä. Lisäksi haluttiin selvittää, onko näissä yhteyksissä sukupuolten välisiä eroja. Tutkimuksessa selvitettiin myös lasten temperamenttipiirteissä esiintyviä sukupuolten välisiä eroja. Tutkimus oli osa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) –tutkimushanketta. Tämän tutkimuksen otos koostui yhteensä 781 lapsesta, joista 395 oli tyttöjä ja 386 poikia. Temperamenttia koskeva aineisto kerättiin opettajien tekemien oppilaskohtaisten arvioiden avulla ensimmäisen luokan syksyllä. Oppijaminäkuvaa koskeva aineisto kerättiin ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä lapsille tehtyjen yksilöhaastattelujen avulla. Määrällisen aineiston analyysissä käytettiin Mann Whitney U -testiä, Spearmanin korrelaatiokerrointa sekä hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä Bootstrapping-menetelmän avulla. Tulokset osoittivat, että temperamenttipiirteistä aktiivisuus ja häirittävyys olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Temperamenttipiirteet olivat yhteydessä lukemisen ja kirjoittamisen oppijaminäkuvaan syksyllä molemmilla sukupuolilla. Syksyllä temperamentti oli kuitenkin voimakkaammin yhteydessä oppijaminäkuvaan pojilla. Keväällä temperamenttipiirteet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lukemisen ja kirjoittamisen oppijaminäkuvaan vain tytöillä. Tutkimus antoi tärkeää tietoa temperamentin ja oppijaminäkuvan välisistä yhteyksistä.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.subject.othertemperamenttipiirteet
dc.subject.otheroppijaminäkuva
dc.subject.other1. luokka
dc.titleTemperamentin yhteys lukemisen ja kirjoittamisen oppijaminäkuvaan 1. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106234001
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysolukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record