Show simple item record

dc.contributor.authorNyman, Kati
dc.date.accessioned2021-06-23T07:06:07Z
dc.date.available2021-06-23T07:06:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76799
dc.description.abstractTämän pro gradu – tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten seikkailukasvatusta hyödynnetään liikunnanopetuksessa yläkoulussa ja toisella asteella, minkälaisia oppimistavoitteita liikunnanopettajat ovat asettaneet seikkailu- ja elämyspedagogiselle liikunnanopetukselle sekä minkälaisia hyötyjä ja toisaalta haasteita liikunnanopettajat ovat havainneet menetelmällä olevan liikunnanopetuksessa. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla huhti-toukokuussa 2020. Tutkimusta varten haastateltiin neljää liikunnanopettajaa, jotka hyödynsivät seikkailullisia menetelmiä opetuksessaan ja jotka opiskelivat tai olivat opiskelleet seikkailukasvatusta. Haastateltavat olivat toimineet liikunnanopettajina 5-30 vuotta, ja heillä oli saman verran kokemusta seikkailukasvatuksesta liikunnan opetusmenetelmänä. Haastattelut toteutettiin etänä, ja yksi haastattelu kesti noin 60 minuuttia. Haastattelut litteroitiin ja aineisto (192 sivua) analysoitiin aineistolähteisellä sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset osoittavat, että seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää liikunnanopetuksessa hyvin moninaisin tavoin ja laajuuksin. Seikkailukasvatuksen ajatusmaailmaa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelun lähtökohtana, jolloin seikkailullisia elementtejä hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Toisaalta seikkailukasvatusta voidaan toteuttaa pidempinä kursseina, tai yksittäisinä harjoituksina tai retkinä. Seikkailukasvatuksella havaittiin olevan monia hyötyjä. Opettajien kokemusten mukaan seikkailukasvatus lisää mahdollisuuksia liikuntaan liittyvien positiivisten kokemusten tuottamiseen, opettavan rohkeutta kohdata uutta, edistävän sosiaalisia taitoja sekä parantavan oppilastuntemusta. Toisaalta seikkailukasvatukseen liittyy myös haasteita, jotka useimmiten kytkeytyvät ajankäyttöön, resursseihin ja varusteisiin. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä esimerkiksi voimassaoleva perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) edellyttää liikunnanopetuksessa huomioimaan entistä paremmin erilaiset liikkujat ja kokemuksellisen oppimisen. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää opettajat, jotka ovat kiinnostuneita seikkailukasvatuksen hyödyntämisestä liikunnanopetuksessa. Työn tuloksia hyödyntämällä voi löytää tapoja toteuttaa seikkailukasvatusta omassa opetuksessa.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.titleSeikkailukasvatuksen käytännöt liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106233994
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoelämyspedagogiikka
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoseikkailukasvatus
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record