Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorFinne, Miso
dc.date.accessioned2021-06-22T05:51:03Z
dc.date.available2021-06-22T05:51:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76772
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan massiviisten nettiroolipelien pelaamisen yhteyttä vieraan kielen sanaston oppimiseen. Verkkopelaamisen yleistymisen myötä myös siihen liittyvä tutkimus on lisääntynyt. Yleisimpinä tutkimuskohteina ovat olleet pelaajat ja heidän välinen kommunikaationsa. Tästä johtuen pelien muut aspektit, kuten ennalta tuotettu, pelimaailmaan sidonnainen staattinen kielisisältö, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämä korpustutkimus pyrkii hahmottamaan, millaisesta sanastosta World of Warcraft -nimisen massiivisen nettiroolipelin sisäiset tehtäväohjeistukset koostuvat. Tutkimuksen tärkein teoriallinen työkalu on Ronald Carterin keskeisen sanaston käsite, jonka pyrkimyksenä on löytää kielenkäytön kannalta olennaisimpia sanoja ¬¬¬¬– sanoja joita käytetään muiden, harvinaisempien sanojen määrittämiseen. Tutkimuksen omana aineistona toimii 282 958 sanan suuruinen korpus, eli lingvististä tutkimusta varten koottu kieliaineistokokoelma. Se koostuu 2011 tekstitiedostosta. Tätä internetistä kerättyä aineistoa tarkastellaan kaksivaiheisesti. Ensin verrataan sen sanaston esiintymisjakaumaa AntConc -nimisen korpusanalyysiohjelman avulla maailman suurimpaan, yli miljardin sanan englannin kielen korpukseen, Corpus of Contemporary American English (COCA). Analyysin toisessa vaiheessa Carterin käsitteen avulla arvioidaan tutkimusta varten kerätyn korpuksen kymmenen yleisimmän verbin keskeisyyttä englannin kielessä. Tulokset osoittavat, että World of Warcraft -nettiroolipelin sisäiset tehtäväohjeistukset koostuvat fantasiasanaston sijaan universaalisti, kaikissa eri diskurssimuodoissa käytetyistä englannin kielen sanoista. Analyysin toisessa osassa tutkitut, yleisimmät verbit ovat monikäyttöisiä, sillä niitä käytetään kielessä laajalti erilaisten fraasiverbien ja idiomien komponentteina. Tästä syystä ne voidaan todeta keskeiseksi sanastoksi myös pelin ulkopuolisissa konteksteissa.fi
dc.format.extent60
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othercorpus research
dc.subject.othercore vocabulary
dc.titleThe prevalence of core vocabulary in World of Warcraft’s written in-game quest instruction
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106223965
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysosanavarasto
dc.subject.ysoleksikologia
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysoroolipelit
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysokorpuslingvistiikka
dc.subject.ysokorpukset
dc.subject.ysovideo games
dc.subject.ysovocabulary (knowledge)
dc.subject.ysolexicology
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysogames
dc.subject.ysorole-playing games
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysocorpus linguistics
dc.subject.ysocorpora
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record