Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorPihlajamaa, Riikka
dc.date.accessioned2021-06-21T07:03:16Z
dc.date.available2021-06-21T07:03:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76731
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajan käyttämä ohjaustyyli on yhteydessä 1.-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen motivaatioon ja oppijaminäkuvaan. Lisäksi selvitettiin, onko opettajan käyttämän ohjaustyylin yhteys lukemisen ja kirjoittamisen motivaatioon ja oppijaminäkuvaan erilainen tytöillä ja pojilla. Tutkimus oli osa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -hanketta. Tutkimukseen osallistui 54 luokanopettajaa ja 886 ensimmäisen luokan oppilasta. Opettajien käyttämää ohjaustyyliä selvitettiin videoimalla oppitunteja ja arvioimalla videonauhoituksia Early Childhood Classroom Observation Measure (ECCOM) -havainnointimenetelmän avulla. Motivaatiota ja oppijaminäkuvaa selvitettiin oppilaiden itsearviointien avulla. Ohjaustyylien ja lukemisen ja kirjoittamisen motivaation ja oppijaminäkuvan välistä yhteyttä selvitettiin korrelaatiokertoimilla ja Kruskall-Wallisin testillä. Lapsilähtöinen ohjaustyyli oli yhteydessä keskimäärin parempaan oppijaminäkuvaan kuin opettajajohtoinen ohjaustyyli. Sen sijaan keskimääräistä runsaampi lapsilähtöisyys oli yhteydessä oppilaiden heikompaan lukemisen ja kirjoittamisen motivaatioon. Poikien oppijaminäkuvaa tuki parhaiten lapsilähtöinen ohjaustyyli ja lukemisen ja kirjoittamisen motivaatiota keskimääräisesti käytetty opettajajohtoinen ja lapsilähtöinen ohjaustyyli. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että ohjaustyylillä on merkitystä oppilaan motivaation ja minäkuvan kannalta. Ohjaustyylin merkitystä olisi hyvä korostaa vahvemmin myös opettajankoulutuksessa.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjaustyyli
dc.subject.otherlukemisen ja kirjoittamisen motivaatio
dc.subject.otheroppijaminäkuva
dc.subject.other1. luokka
dc.titleOpettajan ohjaustyylin yhteys 1.-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen motivaatioon ja oppijaminäkuvaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213925
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysokirjoittaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record