Show simple item record

dc.contributor.advisorYlikiiskilä, Antti
dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorVäyrynen, Ville
dc.date.accessioned2021-06-21T06:58:06Z
dc.date.available2021-06-21T06:58:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76729
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia muististrategioiden käyttöä ”tip of the tongue” ilmiön yhteydessä. Suurelta osin tutkimus oli aiheeseen ja teoriaan perehtymistä aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden kautta. Tämän lisäksi tehtiin neljä kappaletta yksilöhaastatteluja, joissa tiedonantajina toimivat vieraita kieliä opiskelevat yliopisto-opiskelijat. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään minkälaisia muististrategioita opiskelijat käyttävät, silloin kun he kokevat jonkun sanan olevan niin sanotusti aivan kielen päällä, mutta eivät pysty saamaan kyseistä sanaa mieleensä, vahvasta sanan tietämisen tunteesta huolimatta. Litteroitujen haastattelujen analysointi tehtiin kvalitatiivisesti käyttäen perustana Peter Ecken vuoden 2000 tutkimuksessaan käyttämää kategorisointia ja tämän tutkimuksen tutkimushaastatteluja varten luotuja haastattelukysymyksiä. Muististrategioiden rinnalla tarkasteltiin myös muita kohdesanan etsimisessä käytettyjä strategioita sekä muita ”tip of the tongue” ilmiöön liittyviä ominaisuuksia, joita haastatteluissa nousi ylös. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että tutkimuksen informantit käyttävät samankaltaisia strategioita kuin aiemmissa tutkimuksissakin on tullut ilmi: niin semanttisia kuin fonologisiakin muististrategioita ja näiden lisäksi myös muita tapoja kohdesanan löytämiseksi, kuten esimerkiksi sanakirjoja ja erilaisia sanalistoja. Tutkimuksen tulokset eivät tuottaneet itsessään uutta tietoa ilmiöstä, vaan sen sijaan vahvistivat jo aiemmin tutkittua.fi
dc.format.extent40
dc.language.isosv
dc.titleAtt ha det på tungan : en undersökning om universitetsstudenters minnesstrategier för återkallande av ord
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213923
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysomuisti (kognitio)
dc.subject.ysopsykolingvistiikka
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysomuistitekniikat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record