Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorVierikko, Jonna
dc.date.accessioned2021-06-18T10:23:47Z
dc.date.available2021-06-18T10:23:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76711
dc.description.abstractOpettajien käsityksiä ja uskomuksia tutkimalla on pyritty lisäämään tietoa siitä, millaisin periaattein opettajat toimivat työssään. Tutkimus on paljastanut, että opettajien opetusmenetelmien ja luokkahuonetoiminnan taustalla on monenlaisia käsityksiä kielen oppimisesta ja opettamisesta. (Borg 2003) Opettajien omat kokemukset oppimisesta niin nuoruudessaan kuin opettajana toimiessaankin vaikuttavat siihen, minkälaisia käsityksiä opettajat omaksuvat. (Breen et. al 2001: 471) Tämän lisäksi opettajan koulutus ja vallitseva pedagoginen ilmapiiri näyttävät vaikuttavan opettajan ajatteluun (Kansanen et al. 2000: 2–3.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaiset seikat ovat opettajien valitsemien opetusmenetelmien taustalla. Tarkemmin sanoen, tutkimus pyrki selvittämään opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä niistä seikoista, jotka vaikuttavat heidän opetusmenetelmien ja -materiaalien valintaansa. Tutkimusmetodina käytettiin laadullista teemahaastattelua ja sisällönanalyysiä. Aineiston analyysissa ja opettajien uskomusten tarkastelussa käytettiin dialogista lähestymistapaa, mikä tarkoittaa sitä, että uskomuksien nähdään heijastavan niin yksilön kokemusmaailmaa kuin sosiaalista ympäristöäkin. Analyysiin tämä heijastui siten, että huomio on sekä siinä mitä sanotaan että siinä, miten se sanotaan. Tutkimusta varten haastateltiin kahta kokenutta englannin opettajaa sekä kahta englannin kielen opettajaopiskelijaa. Tutkimustulokset paljastavat, että opettajien käsitykset opettajan velvollisuuksista, oppilaiden ominaisuuksista ja luokan toiminnasta yhdessä yksilöllisten kokemusten kanssa kehystävät opetusmetodi- ja -materiaalivalintoja. Myös opetuskonteksti sekä opettajan persoonallisuus näyttävät olevan tärkeä tekijä opettajan toiminnassa; opetusharjoittelu ja ohjaavana opettajana toimiminen voi asettaa rajoituksia yksilön oman opettajuuden toteuttamiselle, toisaalta opettajan persoonalliset mieltymykset ohjaavat opettajaa. Saadaksemme syvempää tietoa opettajien päätöksenteosta olisi hyödyllistä tutkia opettajan käsityksiä spesifejä metodeja ja materiaaleja kohtaan.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherteachers' beliefs
dc.subject.otherteaching practices
dc.subject.otherteacher cognition research
dc.titleBehind Teacher's Decision Making : Factors that Influence the Choice of Teaching Methods and Materials
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183906
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysoopetusaineisto
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysostudy material
dc.subject.ysolearning
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysosecond language
dc.subject.ysoteaching materials
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record