Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.advisorMuhonen, Heli
dc.contributor.authorTiainen, Vilma
dc.contributor.authorHärmä, Anna
dc.date.accessioned2021-06-18T07:24:24Z
dc.date.available2021-06-18T07:24:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76691
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmamme tutkittavaksi ilmiöksi valitsimme opettajien ja oppilaiden käsitykset kolmiportaisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien ja oppilaiden käsitysten avulla, miten tuki käytännössä toteutuu sekä mitä opettajat ajattelevat antamastaan ja oppilaat saamastaan tuesta ja sen toteutumisesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruu-menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkittavina oli kaksi kuudennen luokan luokanopettajaa ja kahdeksan kuudennen luokan oppilasta tuen eri portailta. Haastattelut analysoitiin fenomenografisesti. Tutkimuksemme tulosten perusteella opettajien käsitykset voidaan jakaa kahteen kuvauskategoriaan: roolit ja keinot sekä viiteen alakategoriaan: oppilaan rooli, leimautuminen, opettajan rooli, konkretia ja kirjaaminen. Oppilaiden käsitykset voidaan jakaa kolmeen eri kuvauskategoriaan: tietoinen, mutta passiivinen, tietoinen ja aktiivinen sekä tiedostamaton ja passiivinen. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta opettajien käsitysten olevan linjassa kolmiportaisen tuen heikkoon jalkauttamiseen. Opettajien käsitys ja ymmärrys tuesta on melko heikko, eivätkä opettajat eivät olleet tietoisia tuen eri portaille kohdistuvista tukitoimista. Tuen kirjaamisessa oli myös epäselvyyttä. Opettajat pitivät tukitoimiaan leimaavina ja niiden kirjaaminen nähtiin raskaana ja jopa merkityksettömänä. Johtopäätöksenä oppilaiden käsityksistä voidaan todeta, että vuorovaikutteinen tuki lisää oppilaan tietoisuutta omista tuen tarpeistaan sekä lisää heidän aktiivista rooliansa tukea annettaessa.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien ja oppilaiden käsityksiä kolmiportaisesta tuesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183887
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record