Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.advisorIikkanen, Päivi
dc.contributor.authorManninen, Reetta
dc.date.accessioned2021-06-17T10:55:03Z
dc.date.available2021-06-17T10:55:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76655
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin opiskelijoiden näkemyksiä musiikin käytöstä englannin opiskelussa. Musiikin ja kielen yhteyksiä on tutkittu laajasti, ja on todettu, että musiikki on monipuolinen työkalu kielten opiskelussa. Opiskelijoiden näkökulmasta aihetta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkielmassa selvitettiin, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on musiikin käyttämisestä englannin opiskelussa vapaa-ajalla sekä koulukontekstissa, millaisia hyötyjä he näkevät musiikilla olevan englannin oppimisessa ja mitä muita toiveita tai ideoita heillä on liittyen musiikin käyttöön englannin oppitunneilla. Tutkimus perustui kvalitatiivisiin menetelmiin. Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoituina yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Haastateltavia oli yhteensä kolme ja he olivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita. Aineisto kerättiin helmikuussa 2021 ja sen analyysissa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että opiskelijoiden kokemukset musiikin käytöstä vapaa-ajalla olivat samankaltaisia: musiikkia käytettiin runsaasti. Kokemukset koulumaailmasta puolestaan vaihtelivat. Osalla kokemuksia oli vain vähän, kun taas osalla musiikkia oli käytetty oppitunneilla monipuolisemmin. Musiikilla nähtiin olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia englannin opiskeluun ja oppimiseen niin kielen eri osa-alueiden oppimisen näkökulmasta kuin yleisesti opiskelua tehostavien seikkojenkin näkökulmasta. Opiskelijoiden mukaan musiikin avulla voidaan parantaa lausumista ja laajentaa sanavarastoa. Lisäksi musiikki voi toimia apuvälineenä keskittymisen, muistin ja mielialan kohentamisessa sekä sen hyödyntäminen voi kasvattaa motivaatiota englannin opiskelua kohtaan. Tutkimustuloksissa nousi esiin myös genrevalinnan ja oppilastuntemuksen tärkeys. Lisäksi opiskelijat esittivät esimerkkejä musiikkia hyödyntävistä harjoituksista, jotka voisivat heidän mielestään edistää kielen oppimista.fi
dc.format.extent60
dc.language.isoen
dc.subject.otherEnglish as a foreign language
dc.subject.othermusic in foreign language learning
dc.subject.othermusic in foreign language teaching
dc.titleUse of music in EFL learning : students’ perspective
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173852
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysomusic
dc.subject.ysoEnglish language


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record