Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.advisorHarju-Luukkainen, Heidi
dc.contributor.authorLassila, Päivi
dc.contributor.authorRuokanen, Terhi
dc.date.accessioned2021-06-16T11:21:38Z
dc.date.available2021-06-16T11:21:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76598
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan fyysistä aktiivisuutta toiminnallisena opetusmenetelmänä alakouluissa. Tutkimuksessa selvitetään, miksi koulupäivistä kannattaa tehdä fyysisesti mahdollisimman aktiivisia ja millaisia keinoja luokanopettajat käyttävät alakouluissa lisätäkseen fyysistä aktiivisuutta oppitunneille. Lisäksi selvitetään, kuinka se vaikuttaa oppimistilanteisiin ja oppilaisiin sekä sitä, kuinka opettajan fyysinen aktiivisuus vaikuttaa toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toiminnallisuutta ja toiminnallista oppimista. Lisäksi tarkastellaan fyysistä aktiivisuutta, oppimista ja hyvinvointia sekä motorisia taitoja. Tutkielman kohdejoukkona oli 70 luokanopettajaa Keski-Pohjanmaan eri alakouluista. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä tutkimuslomakkeella alkukeväästä 2021. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta. Saadut tulokset taulukoitiin sekä analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tulosten mukaan opettajat käyttivät opetuksen toiminnallistamiseen eniten pelejä ja leikkejä. Fyysisellä aktiivisuudella opettajat näkivät positiivisen yhteyden työrauhaan, ilmapiiriin sekä oppilaiden keskittymiskykyyn ja työskentelymotivaatioon. Yhteyttä oppilaiden muistiin ei nähty. Kotitehtäviä tai tukiopetusta liikunnasta opettajat antoivat vain harvoin. Heillä ei myöskään ollut käytössä motoriikan havainnointiin tarkoitettuja testejä. Lapsuudessa ja nuoruudessa fyysisesti aktiiviset opettajat käyttivät itse työssään enemmän toiminnallisia menetelmiä sekä fyysistä aktiivisuutta kuin ne, joiden lapsuuteen ja nuoruuteen fyysinen aktiivisuus ei ollut kuulunut.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.subject.othertoiminnalliset opetusmenetelmät
dc.titleLiikuttavat luokanopettajat alakoululaisten aktiivisen arjen edistäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106163797
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoaktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record