Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapanen, Lauri
dc.contributor.authorMalinen, Johanna
dc.date.accessioned2021-06-16T07:35:45Z
dc.date.available2021-06-16T07:35:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76587
dc.description.abstractJournalistinen ideointi on vuosikymmenten ajan pysynyt hyvin epämääräisenä ja hajanaisena käsitteenä, vaikka juttujen ideoiminen on yksi toimittajan työn ydintyötehtävistä. Erityisesti konkreettiset ideointikäytännöt ja ideoinnin merkitys uutistyössä ovat jääneet journalistisen työn tutkimuskentällä suhteellisen vähälle huomiolle. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli Aamulehden uutistoimittajia haastattelemalla selvittää, miten journalistista ideointia 2020-luvun uutistoimituksessa tehdään, ja luoda journalistisesta ideoinnista yhteenveto, jonka pohjalta ideointia voidaan käsitellä analyyttisesti tulevassa tutkimuksessa ja konkreettisesti käytännön toimitustyössä. Uutistoimittajien ideointiin pureuduttiin tutkimuksessa kahden tutkimuskysymyksen avulla: 1) Millainen prosessi journalistinen ideointi on? ja 2) Millaisena työtehtävänä uutistoimittajat kokevat ideoinnin? Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta Aamulehden uutistoimittajan haastattelusta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kaksiosaista haastattelua. Haastattelujen ensimmäinen osa toteutettiin stimuloituna mieleenpalauttamisena ja toinen osa teemahaastatteluna. Aineiston analysointimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Analyysin tuloksena syntyi journalistisesta ideoinnista uusi yhteenveto, jonka mukaan journalistinen ideointiprosessi koostuu kolmesta osaprosessista, jotka ovat aihe, näkökulma ja toteutustapa. Nämä osaprosessit läpileikkaavat koko journalistisen työprosessin niin, että ideointia tehdään usein muiden työprosessin vaiheiden lomassa. Lisäksi ideointiprosessi sijoittuu kahteen ulottuvuuteen, jotka ovat “ideointi työtehtävänä” ja “ideointi jatkuvana prosessina”. Nämä ideoinnin ulottuvuudet kuvaavat sitä, kuinka toimittajat usein toteuttavat ideointiprosesseja sekä työajalla että vapaa-ajalla. Tutkimuksessa selvisi myös, että uutistoimittajat kokivat ideoinnin työmotivaatiota elvyttävänä työtehtävänä, joka lisää työhön autonomiaa ja mahdollisuuksia luovuuden hyödyntämiseen. Toisaalta ideointi oli haastateltavien mielestä myös monin tavoin haastava työtehtävä. Erityisesti kiire aiheutti haasteita ideoinnille. Tutkimuksen tuloksista tehtiin kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin tutkimus osoitti, että ideoinnin olemusta tutkimalla voidaan kehittää journalistista työprosessia. Mitä tarkemmin ideointia voidaan tulevaisuuden tutkimuksissa systemaattisesti käsitellä opeteltavissa olevana taitona, sitä paremmiksi ideoijiksi toimittajat voivat kehittyä ja sitä laadukkaampia ideointiprosesseja voidaan toimituksissa toteuttaa. Toiseksi tulokset osoittivat, että vapaa-ajalla tapahtuva ideointi vaikuttaa olevan huomattavasti merkityksellisempi osa journalistista ideointia kuin aiemmin on oletettu. Kolmas tämän tutkimuksen keskeisimmistä johtopäätöksistä oli, että tiimityön merkitys ideointiprosessissa on 2020-luvun toimituksessa suuri.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherstimuloitu mieleenpalauttaminen
dc.subject.otherideointiprosessi
dc.subject.otherjournalistinen ideointi
dc.title"Se on aivan ihanaa ja elinehto" : journalistinen ideointi uutistoimittajien työssä Aamulehdessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106163786
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysoideointi
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysotoimitustyö
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysotyöprosessit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record