Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorHeinonen, Eino
dc.date.accessioned2021-06-11T12:23:37Z
dc.date.available2021-06-11T12:23:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76470
dc.description.abstractTutkimuksen aiheena on taloudellinen suunnittelu ja ennustaminen, joihin keskitytään kohdeyrityksen näkökulmasta. Tutkimusongelmana on tunnistaa case-yrityksen taloudelliseen ennustamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehittää kohdeyrityksen taloudellista ennustamista. Ennustamiseen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia ja muuttuva toimintaympäristö asettaa ennustamiseen jatkuvasti omat haasteensa. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa pyritään kehittämään case-yrityksen ennustamisprosesseja konstruktiivisen tutkimusotteen piirteiden mukaisesti. Tutkimuksen aineistona käytetään kohdeyrityksen johdon haastatteluja sekä määrällistä kyselytutkimusta liittyen suomalaisten nuorten elokuvamieltymyksiin. Tutkimuksen kohteena oleva case-yritys on suomalainen elokuvayhtiö. Kohdeyrityksen liiketoimintaan sisältyvät elokuvien tuottaminen, elokuvateatteritoiminta sekä elokuvien levitys ja kansainvälinen myynti. Haastattelujen ja kyselytutkimuksen tuloksia analysoidaan laadullisin ja määrällisin menetelmin. Johdon haastattelut tarjoavat ammattimaisen ja monipuolisen kuvan elokuva-alasta ja tulevaisuuden näkymistä. Haastatteluaineistosta nostetaan esille olennaisimmat ja kiinnostavimmat asiat sisällönanalyysin keinoin. Lisäksi nuorille suunnattu kyselytutkimus voidaan nähdä taloudellisen ennustamisen esimerkkityökaluna, jonka tuloksia kohdeyritys voi hyödyntää päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa. Erilaisten kyselyiden tuloksia voidaan käyttää laskentatoimen päätöksenteon tukena esimerkiksi osana taloudellisen ennustamisen prosesseja. Kyselytutkimuksen tuloksia analysoidaan ristiintaulukoinnin, varianssianalyysin ja korrelaatioanalyysin avulla. Kyselytutkimustulosten sekä teorian perusteella analysoidaan case-yrityksen taloudellista ennustamista ja pohditaan mahdollisia kehitysehdotuksia. Nämä kehitysehdotukset liittyvät muun muassa vastuiden jakamiseen taloudellisessa ennustamisessa, budjetointi- ja suunnitteluprosessien kriittiseen tarkasteluun sekä uusien ennustamistyökalujen testaamiseen.fi
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherbeyond budgeting
dc.subject.othertaloudellinen ennustaminen
dc.subject.othermuuttuva toimintaympäristö
dc.titleElokuvayhtiön taloudellinen ennustaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113676
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoennusteet
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoelokuvataide
dc.subject.ysobudjetointi
dc.subject.ysotoimintaympäristö
dc.subject.ysoelokuvat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record