Show simple item record

dc.contributor.authorPuhakka, Mari
dc.date.accessioned2021-06-11T11:40:37Z
dc.date.available2021-06-11T11:40:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76459
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on yhtenäiskoulun opettajayhteisön sosiaalinen todellisuus, jota luodaan ja ylläpidetään kielenkäytön kautta. Tutimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia konstruktioita tulevan yhtenäiskoulun opettajat ja rehtorit luovat yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamisesta ja muutokseen sitoutumisesta. Tutkimus on toteutettu osana Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hanketta, jonka tutkijat ovat keränneet tutkimusaineistona toimivat haastattelut (N=10). Haastateltavat ovat erään tulevan suomalaisen yhtenäiskoulun opettajia ja rehtoreita. Tutkimuksessa hyödynnetään diskurssintutkimuksen lähestymistapaa, jonka menetelmin tutkimusaineisto on analysoitu. Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen merkityksellistyy tutkimustuloksissa kolmessa dominoivassa diskurssissa, jotka ovat johtajuuden diskurssi, yhteisen opettajuuden diskurssi sekä sääntödiskurssi. Toimintakulttuurin muutokseen sitoutuminen merkityksellistyy tutkimustuloksissa neljässä diskurssissa ja subjektipositiossa, jotka ovat innokkuuden diskurssi ja uudistajan subjektipositio, estyneisyyden diskurssi ja vaeltajan subjektipositio, kuormittavuuden diskurssi ja vastustajan subjektipositio sekä väljyyden diskurssi ja tarkkailijan subjektipositio. Tutkimuksen diskursseissa on tunnistettavissa akateemisia heimoja ja niiden sosiaalisia käytänteitä, mutta diskurssit eivät rajaudu akateemisten heimojen mukaan. Tulevan yhtenäiskoulun työyhteisön sisäistä jännitteisyyttä ja opettajien välistä vastakkainasettelua voi ymmärtää akateemisten heimojen ja opettajan profession historian kautta.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhtenäiskoulu
dc.subject.otherakateemiset heimot
dc.titleAkateemiset heimot koulun toimintakulttuurin muutoksen merkityksellistämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113665
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhtenäiskoulujärjestelmä
dc.subject.ysoyhtenäisyys
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysodiskurssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record