Show simple item record

dc.contributor.advisorRaatikainen, Juhani
dc.contributor.authorMustonen, Jusa
dc.date.accessioned2021-06-10T09:35:59Z
dc.date.available2021-06-10T09:35:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76422
dc.description.abstractOsakemarkkinoiden joukkokäyttäytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa markkinoilla toimivat sijoittajat käyvät kauppaa arvopapereilla siten, että näiden arvopapereiden tuotot yhtenäistyvät. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan joukkokäyttäytymisilmiötä yhdysvalta-laisessa pörssiaineistossa vuosien 1994–2021 välillä. Aiemassa kirjallisuudessa tulokset joukkokäyttäytymiseen liittyen ovat vaihdelleet. Joissain tutkimuksissa joukkokäyttäyty-mistä esiintyy tietyillä markkinoilla ja toisilla ei. Myös joukkokäyttäytymisen ilmenemi-nen vaikuttaisi olevan markkinatilanteeseen sidonnainen asia. Tässä tutkimuksessa esitellään aiempaan tutkimuskirjallisuuteen nojaava kirjallisuuskat-saus, jossa tarkastellaan joukkokäyttäytymisilmiön tutkimusta perinteisillä lineaarisilla malleilla, sekä viime vuosina enemmän käytetyillä regiimisiirtymämalleilla. Näiden aiem-pien tutkimusten tarkastelulla pyritään luomaan lukijalle yleiskatsaus joukkokäyttäyty-misilmiöön, sen esiintyvyyteen, sekä siihen millaisia työkaluja ilmiön tarkastelemista varten on olemassa. Kirjallisuuskatsauksen loppupuolella tarkastellaan joukkokäyttäytymis-ilmiön esiintyvyyttä kriisien ja epävarmuuden vallitessa, lisäksi tutustutaan viimeisimpään tutkimustietoon meneillään olevan COVID-19 pandemian aiheuttaman kriisin ajalta. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt tutkimukset ja niiden metodologia luovat perustan myös tässä tutkimuksessa käytetyille menetelmille. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan joukkokäyttäytymistä yhdysvaltalaisessa pörssiaineistossa (S&P500 -indeksin osakkeissa) siten, että indeksi on jaettu kymmeneen eri toimialaan sekä koko markkinaan. Aineiston tarkastelussa hyödynnetään perinteistä lineaarista mallia ja epälineaarista Markov Switching -mallia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että joukkokäyttäytymisen ilmeneminen eri toimialoilla on hyvinkin erilaista. Lisäksi tulosten perusteella voidaan osoittaa, että joukkokäyttäytyminen on regiimiriippuvainen ilmiö.fi
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherjoukkokäyttäytyminen
dc.titleJoukkokäyttäytyminen osakemarkkinoilla : empiirinen testaus S&P 500-indeksin osakkeilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106103630
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoarvopaperimarkkinat
dc.subject.ysoosakkeet
dc.subject.ysosijoittajat
dc.subject.ysoilmiöt
dc.subject.ysotoimialat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record