Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorSihto, Tiina
dc.contributor.authorLampi, Anna
dc.date.accessioned2021-06-09T09:08:59Z
dc.date.available2021-06-09T09:08:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76384
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia tunnekokemuksia kotihoidon työntekijät liittävät työssä käyttämäänsä teknologiaan. Tutkin, millaisia tunteita työntekijät tuntevat erilaisia teknologioita ja tietojärjestelmiä käyttäessään, mutta myös, millaisia selittäviä tekijöitä he kuvaavat tunnekokemustensa taustalla. Lisäksi tarkastelen työntekijöiden iän, työkokemuksen ja esimiesaseman mahdollista yhteyttä heidän tunnekokemuksiinsa. Aineistonani käytän vastauksia vuonna 2019 kerätyn Vanhustyö ja teknologia -kyselytutkimuksen avokysymykseen ”millaisia tunteita teknologian käyttämiseen on liittynyt työssä viimeisen viikon aikana”. Vastaajia laadullisessa aineistossani on 819. Hyödynnän tutkielmassani aiempaa tutkimusta hoivatyöntekijöiden teknologiakokemuksista ja -asenteista sekä hoivatyön muutoksista, yhdistäen niihin tunteiden tutkimuksen teorioita. Analyysimenetelminäni käytän laadullista sisällönanalyysia ja ristiintaulukointia. Tutkimustuloksissa korostuu kotihoidon ammattilaisten turhautumisen kokemus. Vastaajista 47 prosenttia on kuvannut turhautumisen tunteita. Muita yleisiä tunnekokemuksia ovat positiiviset ilon kokemukset ja erilaiset epävarmuuden ilmaukset, joita molempia on kuvannut 25 prosenttia vastaajista. Turhautumisen tunteiden ja iän sekä epävarmuuden tunteiden ja iän väliltä löytyy tilastollisesti merkitsevä yhteys. Turhautumista koetaan eniten 5–9 vuotta vanhustyössä työskennelleiden ja 30–39-vuotiaiden joukossa. Iäkkäämmät työntekijät kokevat epävarmuutta muita enemmän. Tärkeimmät negatiivisia tunnekokemuksia selittävät teemat ovat teknologian toimimattomuus, työntekijän taakoittuminen ja tuen puute, sekä teknologian herättämät arvoristiriidat. Positiivisia kokemuksia selittävät erityisesti teknologia apuvälineenä ja luontevana osana työtä. Teemat avaavat kotihoidon työntekijöiden teknologiaan liittyvää kokemusmaailmaa ja antavat viitteitä myös laajemmin kotihoidon teknologisoitumiskehityksen haasteista ja mahdollisuuksista. Kotihoidon työntekijöiden vastauksissa painottuvat negatiiviset kokemukset. Suurin osa työntekijöistä ei kuitenkaan vaikuta vastustavan itse teknologiaa, vaan tulkintani mukaan negatiiviset kokemukset liittyvät läheisesti kotihoidon yleisesti heikkoihin työskentelyolosuhteisiin. Monelle työntekijälle uusien teknologioiden nopea omaksuminen jo valmiiksi kuormittavassa työssä tuntuu kohtuuttomalta vaatimukselta. Teknologian toimimattomuus häiritsee työn sujuvuutta. Lisäksi teknologisoituminen vaikuttaisi heikentävän hoivatyön autonomiaa. Työntekijät kokevatkin ristiriitoja luoviessaan teknologian ja asiakkaiden vaatimusten välillä.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknologisoituminen
dc.subject.otherlaadullinen sisällönanalyysi
dc.titleTeknologisoituva kotihoito ja työntekijöiden tunnekokemukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093596
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysokotihoito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record