Show simple item record

dc.contributor.advisorRiivari, Elina
dc.contributor.authorKääriäinen, Johan
dc.date.accessioned2021-06-08T09:39:52Z
dc.date.available2021-06-08T09:39:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76330
dc.description.abstractTämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ekosysteemin arvonluontiin vaikuttavista tekijöistä suomalaisessa liiketoimintalähtöisessä ekosysteemissä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan erilaisten toimijaroolien merkitystä arvonluonninprosesseille kohde-ekosysteemissä. Tutkimuksessa keskeisenä teoreettisena lähtökohtana toimivat liiketoiminta- ja palveluekosysteemin arvonluontiin liittyvät teoriat. Ekosysteemiä on tutkimuksessa kuvattu toimijajoukoksi, joka luo arvoa saavuttaakseen yhteisen arvolupuksen (Shipilov & Gawer, 2019). Tutkimuksessa arvonluonti määritellään keskitetyn toimijan ohjaamana prosessina (Valkokari, 2015), jossa ekosysteemin osallistujat yhteistyössä tavoittelevat yhteistä arvolupausta (Shipilov & Gawer, 2019). Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla suomalaisen IT-alan ekosysteemin toimijoilta. Haastatteluiden kohderyhmänä oli ekosysteemiin osallistuneiden organisaatioiden työntekijät, jotka ovat toimineet keskeisinä toimijoina kohde-ekosysteemissä. Haastatteluaineisto koostuu seitsemästä yksilöhaastattelusta ja yhdestä kolmen hengen ryhmähaastattelusta. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Kohde-ekosysteemissä tunnistettiin koordinoijan, asiantuntijan ja julkishallinnon toimijaroolit. Kohde-ekosysteemin toimijat jäsensivät arvoa yksilöllisesti hyötyjen ja haittojen kautta. Tutkimustulosten perusteella arvon kokemus oli aika- ja paikkasidonnainen. Tulosten perusteella arvonluontiprosessin kannalta keskiössä olivat ekosysteemin visio, yhteistyön konkreettiset keinot, sekä koordinoijan toiminnan ohjaaminen ja fasilitointi. Ekosysteemin visio toimi houkuttelevana tekijänä potentiaalisille toimijoille osallistua ekosysteemin toimintaan. Ydintoimijat kokivat vision keskeiseksi toiminnan lähtökohdaksi. Yhteistyön konkreettiset keinot edistivät kilpailullisten toimijoiden yhteistyötä ja jokaisen toimijan kuulluksi tulemista. Keskeisinä havaintoina olivat erilaiset foorumit ja ekosysteemin pelisäännöt. Koordinoijan rooli koettiin merkittäväksi toimijoiden houkuttelemisen ja yhteistyön edistämisen kannalta. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta ekosysteemin toimijarooleista, visiosta ja yhteistyön merkityksestä arvonluonnille. Tämä tutkimus lisää teoreettista ymmärrystä ja käytännön keinoja kilpailullisten toimijoiden yhteistyön edistämiseen ekosysteemikontekstissa.fi
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliiketoimintaekosysteemi
dc.titleTapaustutkimus arvonluonnista liiketoimintalähtöisessä ekosysteemissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083544
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoekosysteemit
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record