Show simple item record

dc.contributor.advisorFuchs, Bertold
dc.contributor.advisorLinderoos, Petra
dc.contributor.authorMetsäranta, Tessa
dc.date.accessioned2021-06-08T07:43:44Z
dc.date.available2021-06-08T07:43:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76306
dc.description.abstractÄäntämisen rooli kieltenopetuksessa on aika ajoin keskusteltu teema kieltenopettajien keskuudessa. Opiskelijalähtöisen opetuksen nimissä tämä tutkielma keskittyy opiskelijoiden näkökulman esille tuomiseen, erityisesti lukio-opiskelijoiden kokemuksiin ja toiveisiin saksan kielen ääntämisen opetuksen suhteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä hyvästä ääntämisestä, hyvän ääntämisen tarpeesta eri tilanteissa, ja ääntämisen roolista oppitunneilla, sekä verrata näitä lukion opetussuunnitelman perusteiden kieltenopetukselle asettamiin puitteisiin. Tutkimuksen materiaali kerättiin yksilöhaastatteluilla pieneltä testiryhmältä. Testiryhmään kuului viisi saksanopiskelijaa kolmesta eri lukiosta. Haastattelut litteroitiin ja vastaukset kategorisoitiin asiasisältöjen mukaan analyysia varten. Analyysi toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina fakta-, ei diskurssipohjaisesti, ja se perustui toistuvien ilmiöiden sekä poikkeuksellisten ja odottamattomien huomioiden tarkasteluun haastateltavien vastauksissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat arvostavat ääntämistä osana kielitaitoa, eivätkä toivo sen roolin opetuksessa ainakaan vähenevän. Tärkeimpiä ominaisuuksia ääntämisessä ovat ymmärretyksi tuleminen ja puheen sujuvuus. Hyvä ääntäminen on erityisen tärkeää virallisemmissa yhteyksissä, joissa puhuminen tapahtuu paineen alla. Lukion opetussuunnitelman perusteet tukevat opiskelijoiden toiveita jossain määrin, erityisesti eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvat kielitaidon kehityksen tavoitteet tukevat opiskelijoiden omia ääntämistavoitteita. Opiskelijat toivovat muun muassa lisää ääntämisen ja suullisen kielitaidon arviointia, mitä voisi edesauttaa lisäämällä arviointiohjeita ja -vaatimuksia lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Lukion kurssijärjestelmä ja sen aiheuttamat tauot aineen oppimisessa saattaa olla haittatekijä perusteelliselle ääntämisen oppimiselle. Myös tulevat ylioppilaskokeiden suulliset osiot vaativat osaltaan muutoksia kieltenopetukseen.fi
dc.format.extent85
dc.language.isode
dc.subject.otherAussprache
dc.subject.othermündliche Sprachkompetenz
dc.subject.otherAussprachelernen
dc.subject.otherAusspracheunterricht
dc.subject.otherDaF
dc.subject.otherlernerzentrierter Unterricht
dc.subject.otherRahmenlehrplan
dc.titleAuffassungen von finnischen Jugendlichen über die Aussprache als Teil des Sprachlernens
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083520
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysosaksan kieli
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysosuullinen kielitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record