Show simple item record

dc.contributor.advisorIikkanen, Päivi
dc.contributor.authorParkatti, Nooa
dc.date.accessioned2021-06-07T06:06:08Z
dc.date.available2021-06-07T06:06:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76273
dc.description.abstractTeknologia kehittyy yhä nykypäivänäkin erittäin nopeasti, ja teknologian saatavuus ja käytettävyys paranee myös kouluympäristössä niin opetuksen kuin omaehtoisen oppimisenkin kannalta. Tämän vuoksi videoiden käytölle opetuksessa on yhä useampia erilaisia vaihtoehtoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä millä tavoin opettajat näkevät erilaisten videoresurssien ja käyttötapojen hyödyntämisen opetuksessaan ja mitä mieltä he ovat niiden mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa käsitellään sekä videoiden käyttöä yleisesti normaaleissa opetusolosuhteissa että tällä hetkellä ajankohtaisen etäopetuksen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy erityisesti vieraiden kielten opetukseen. Videoita voidaan hyödyntää opetuksessa sekä valmiin videomateriaalin että itse tehtyjen videomateriaalien muodossa (Bull & Bell 2010, O’Donoghue 2014). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea vieraiden kielten opettajaa Keski-Suomen alueelta. Haastattelu valittiin aineistonkeruumetodiksi sen vuoksi, että tavoitteena oli saada tietoa henkilökohtaisista subjektiivisista kokemuksista ja preferensseistä, mihin haastattelumetodi sopii hyvin (Roberts 2020: 3187). Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, koska sitä hyödyntäen oli mahdollista saada aineistosta eroteltua tutkimuskysymysten kannalta relevantein data (Schreier 2012). Tutkimuksen tuloksista saatiin selville, että opettajat olivat yleisesti tietoisia erilaisten resurssien, kuten itsetehtyjen videoiden ja erilaisten valmiiden videoiden olemassaolosta. Kaikkein yleisimpiä resursseja lukuun ottamatta opettajien ensisijaisesti suosituimmat videoresurssit vaihtelivat jonkin verran. Opettajat olivat myös käyttäneet pitkälti hyvin samankaltaisia videoresursseja ja videopohjaisia tehtäviä niin etäopetuksessaan kuin lähiopetuksessaankin. Opettajien erityisen potentiaalisina näkemät käyttötavat vaihtelivat kuitenkin opetustavan ja -tilanteen mukaan. Opettajilta saatiin tutkimukseen myös tietoa heidän kohtaamistaan videoiden käytön ongelmista ja hankaluuksista. Näiden tulosten perusteella voidaan päätellä esimerkiksi samankaltaisten videoresurssien, käyttöperiaatteiden ja potentiaalien olevan mahdollisesti yhtä toimivia sekä etä- että lähiopetuksessa, vaikkakin nämä tulokset eivät pienen otoskoon vuoksi ole yleistettävissä.fi
dc.format.extent27
dc.language.isoen
dc.subject.otherforeign language teaching and learning
dc.subject.othervideo in teaching
dc.subject.otherteaching practices
dc.subject.otherpreferred practices
dc.subject.otherteaching potential
dc.titleThe use of video in contact and distance foreign language teaching : teachers’ perspectives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106073490
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysovideo
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysovideo
dc.subject.ysodistance teaching
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysouse of language


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record