Show simple item record

dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.authorHuostila, Kimmo
dc.date.accessioned2021-05-29T07:32:29Z
dc.date.available2021-05-29T07:32:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76044
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää noviisiopettajien kokemuksia työyhteisön sisäisten konfliktitilanteiden ratkaisemisesta sekä organisaatiokulttuuriin sosiaalistumiseen, eli työyhteisöön kiinnittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selkeyttämään kiinnittymisprosessia edesauttavia ja heikentäviä tekijöitä. Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin pääasiassa kevään 2021 aikana. Tutkimukseen osallistui neljä Suomessa työskentelevää, työuransa alkuvaiheessa olevaa opettajaa. Aineistonkeruu suoritettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin, ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen. Analyysin apuna käytettiin Edgar Scheinin organisaatiokulttuuriteoriaa. Tutkittavat kokivat työyhteisöjensä rakenteellisten tekijöiden olevan puutteellisia, mikä aiheutti haitallisia konflikteja työyhteisöissä. Tutkittavien työyhteisöissä ei käytetty esimerkiksi sovittelua yhtenä konfliktinhallintakeinona. Kollegojen tuki sekä työyhteisön vuorovaikutus olivat edesauttamassa noviisiopettajien työyhteisöön kiinnittymistä, kun taas haitalliset konfliktit sekä työn epäselvät rakenteet heikensivät organisaatiokulttuuriin sosiaalistumista. Noviisiopettajat kokivat tarvitsevansa työyhteisöltään toimivuutta, yhteenkuuluvuutta ja ratkaisumalleja konfliktitilanteiden hyödyntämiseksi. Tämän tutkimuksen valossa työyhteisön ilmapiiriä voidaan parantaa ja työn voimavaratekijöitä vahvistaa työyhteisön rakenteita selkeyttämällä.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleNoviisiopettajien kokemuksia työyhteisön konfliktitilanteiden ratkaisemisesta sekä työyhteisöön kiinnittymiseen vaikuttavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105293289
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoongelmanratkaisu
dc.subject.ysoristiriidat
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysokonfliktinratkaisu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record