Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorJokimies, Hanna
dc.date.accessioned2021-05-28T11:46:44Z
dc.date.available2021-05-28T11:46:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76038
dc.description.abstractTutkimus tarkastelee asiakkaiden tarpeita nykyisen vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain lakiesityksessä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka asiakkaiden tarpeita määritellään lakiesityksessä ja onko lakiesityksen asiakkaiden tarpeiden määrittelyissä nähtävissä yhteys tarveteorioihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille ja lisätä tietoa millaisena asiakkaiden tarpeet nähdään sosiaalihuollossa. Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostuu ihmisten tarpeita käsittelevistä teoreettisista jäsennyksistä sekä tarveteorioista. Aineiston analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi, jossa vuorottelevat aineisto- ja teorialähtöisyys. Tutkimuksen tieteenfilosofinen viitekehys on kriittinen realismi. Analyysin perusteella sosiaalihuoltolakiesitys sisältää useita viittauksia asiakkaiden tarpeisiin ottamatta kantaa mitä asiakkaiden tarpeilla tarkoitetaan. Näissä yhteyksissä on nähtävissä lakiesityksen sisältämä ajatus asiakkaiden tarpeista sosiaalihuollon toiminnan lähtökohtana. Asiakkaiden tarpeisiin viitataan asiakkaan etuna ja oikeutena saada tarpeitaan vastaavia palveluita sosiaalihuollosta sekä sosiaalihuollon ammattilaisten työskentelyn sekä organisoinnin tulee lähteä asiakkaiden tarpeista. Lakiesityksessä asiakkaiden tarpeita ei nähdä toiveina tai vapaasti valittavina oikeuksina. Lakiesityksen määrittelyt asiakkaiden tarpeista jäävät yleisluonteisiksi, mutta koostuvat useammista tekijöistä ja kattavat biologiset, psykologiset sekä sosiaaliset tarpeet. Lakiesityksen määrittelyt asiakkaiden tarpeista liittyvät elämän edellytysten toimintoihin, tekemiseen ja itsensä kehittämiseen, vuorovaikutussuhteisiin sekä osallisuuteen yhteiskunnassa, toimintakykyyn ja terveyteen, turvallisuuteen sekä vakaisiin olosuhteisiin ja omannäköisen elämän elämiseen sekä päätäntävaltaan omasta elämästä. Analyysin perusteella lakiesityksen määrittelyt asiakkaiden tarpeista rinnastuvat tarveteorioihin ja teoreettisiin jäsennyksiin ihmisen tarpeista. Lakiesityksessä asiakkaiden tarpeet määritellään, mutta asiakkaiden tarpeiden nähdään myös mahdollisesti muuttuvan yhteiskunnan muuttuessa sekä eri kulttuuritaustaisilla voi olla erityisiä tarpeita. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sosiaalihuoltolakiesitys ohjaa sosiaalihuoltoa keskittymään asiakkaan tarpeisiin, joiden tulee olla koko sosiaalihuollon toiminnan lähtökohta. Lakiesityksen tarpeiden määrittelyiden ja tarveteorioiden välinen yhteys on merkittävä, koska siten lakiesityksen tarpeiden määrittelyt saavat tukea tieteessä jäsennetyistä ihmisen tarpeita koskevista teorioista.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.othertarveteoria
dc.titleAsiakkaiden tarpeet sosiaalihuoltolakiesityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283283
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotarpeet
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysokriittinen realismi
dc.subject.ysososiaalihuoltolaki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record