Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorSaarinen, Sanna
dc.contributor.authorHäivälä, Minna
dc.date.accessioned2021-05-28T11:26:03Z
dc.date.available2021-05-28T11:26:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76031
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää varhaisnuorten lukemiseen sitoutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkielmassa keskitytään lukemiseen sitoutumiseen ja lukutaitoon liittyviin käsitteisiin sekä pohditaan lukemisen merkitystä ja arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lukeminen on muuttunut perinteisestä painetusta tekstistä monipuolisemmaksi, myös sähköisiä lähteitä sisältäväksi, monilukutaitoa vaativaksi toiminnaksi. Tutkielmassa haluttiin selvittää, kuinka sitoutuneita varhaisnuoret ovat lukemiseen. Tutkimuskysymykset koskivat kodin lukuilmapiirin ja lukuasenteen välistä yhteyttä sekä sukupuolen ja lukemiseen sitoutumisen välistä yhteyttä. Tutkielmassa haluttiin selvittää myös millaisia positiivisia lukukokemuksia varhaisnuorilla on. Tutkielma on määrällinen ja aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 119 varhaisnuorta 5. ja 6. luokalta. Aineiston analyysissä käytetyt tilastomenetelmät olivat parivertailu, suhteelliset frekvenssit, summamuuttujat ja korrelaatiokertoimet sekä teemoittelu. Tutkielman keskeiset tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimustulosten kanssa (mm. Heikkilä-Halttunen 2015). Sukupuoli on merkittävä tekijä lukemiseen sitoutumisessa. Poikien lukemiseen sitoutuminen on heikompaa kuin tytöillä. Kodin lukuilmapiiri on yksi merkittävä tekijä varhaisnuorten lukemiseen sitoutumisessa. Poikien osalta kodin lukuilmapiiri tukee lukemiseen sitoutumista selvästi vähemmän kuin tytöillä. Vastaajat näkevät lukemisen suurimmaksi osaksi arvokkaana ja merkityksellisenä vapaa-ajan toimintana. Tulosten valossa painetut ja sähköiset tekstit eivät ole toistensa kilpailijoita. Tämä käy ilmi siitä, että aktiiviset lukijat lukevat erilaisia tekstejä monipuolisesti. Varhaisnuoren lukemiseen sitoutuminen edellyttää niin kodin lukuilmapiirin tukea kuin varhaisnuoren omaa aktiivisuutta lukijana sekä positiivista asennetta lukemista kohtaan.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.titleVarhaisnuorten lukemiseen sitoutuminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283276
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysovarhaisnuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record