Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansson, Jesper
dc.date.accessioned2021-05-27T12:42:21Z
dc.date.available2021-05-27T12:42:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8680-3
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75989
dc.description.abstractMy research aim was to identify what happens in a junior high school history class when pupils gain a certain amount of power. I applied the philosophy of Jacques Rancière and other advocates of critical pedagogy in practice to create a suitable environment for education on democracy and empowerment. As a teacher, I gradually granted more power to my pupils. At the final stage of the experiment, my pupils were given the freedom to study history from the curriculum as they wanted to. The practical part of the research was carried out as a three-year action research. I gathered a large amount of research material from my four research groups. This material included lesson diaries, interviews, and all the tasks my pupils performed during the research. By analyzing the material, I answered my research questions: How did my pupils study history, what did they learn, and were they empowered? The pupils explored history, for example, by watching YouTube videos. The most common schoolwork they did was to write a short essay about a historical subject. The pupils were interested in the gamification of learning. However, the curricula requirements limited the pupils’ ability to study without a teacher. Although the pupils reported good learning results in self-assessments, they did not present much source criticism or historical interpretations in the schoolwork they returned. They learned independent study skills and IT skills. The pupils enthusiastically embraced responsibility and freedom, developed into independent learners, and were empowered. Furthermore, this teaching method supported democracy education. In the school setting, teachers have a great deal of power, which they cannot—and should not—relinquish entirely. However, certainly the pupils can study without a teacher who is actively guiding the learning process. Keywords: basic education, democracy education, empowerment, history teaching, Rancière.en
dc.description.abstractTutkimustehtäväni oli selvittää, mitä seurauksia vallan radikaalilla uudelleen jakamisella on yläkoulun historian tunneilla. Sovelsin Jacques Rancièren ja kriitti-sen pedagogiikan ajatuksia käytäntöön luomalla demokratiakasvatukselle ja valtaistumiselle otollisen tilan. Opettajana annoin oppilaille asteittain enemmän vaikutusvaltaa vaikuttaa opiskeluunsa. Lopulta he saivat toteuttaa opetussuunnitelmaa haluamallaan tavalla. Tutkimuksen käytännön osuus toteutettiin toimintatutkimuksena, ja se kesti kolme lukuvuotta. Keräsin neljältä tutkimusryhmältäni paljon aineistoa, muun muassa tuntipäiväkirjoja, haastatteluja ja kaikki tehdyt työt. Aineiston analyysin kautta pyrin selvittämään, miten oppilaat opiskelivat historiaa kokeilun aikana, mitä he oppivat ja seurasiko opiskelusta valtaistuminen. Oppilaat tutustuivat historiaan omaehtoisesti muun muassa YouTube-videoiden kautta. Kun oppilaat saivat päättää historian opiskelusta, he tuottivat yleensä tutkielmatyyppisiä töitä. Oppilaita kiinnosti opiskelun pelillistäminen. Opetussuunnitelmatekstin kapulakielisyys rajoitti hieman oppilaiden kykyä lukea ja soveltaa opetussuunnitelmaa omatoimisesti. Vaikka oppilaat itse kokivat oppivansa oppiainekohtaiset haastavat tavoitteet hyvin, lähdekritiikkiä ei yleensä pohdittu töissä eikä niissä tehty juuri omia tulkintoja. Oppilaat oppivat omatoimisuutta ja luovuutta korostavia opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia sekä tietoteknisiä taitoja. Oppilaista kasvoi itseohjautuvia toimijoita, jotka ottivat vastuun ja vapauden oppimisestaan. Oppimisen omistajuus siirtyi opettajalta oppilaille. Totesin oppilaiden saavuttaneen valtaistumisen tilan. Opetuksessa tuettiin oppilaiden kasvua demokraattisiksi kansalaisiksi. Opettajan valta istuu tiukassa koulun rakenteissa, eikä kaikesta vallasta voi tai kannatakaan luopua. Oppilaat pystyvät kuitenkin oppimaan ilman, että opettaja aktiivisesti ohjaa oppimisprosessia. Avainsanat: demokratiakasvatus, historian opetus, perusopetus, Rancière, valtaistuminen.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.title”Aika paljon sai tehdä, kunhan se liittyi siihen historiaan ja opetussuunnitelmaan” – Oppilaiden valtaistuminen yläkoulun historian tunneilla
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8680-3
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record