Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipalus, Toni
dc.contributor.authorEloranta, Eetu
dc.date.accessioned2021-05-24T10:25:55Z
dc.date.available2021-05-24T10:25:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75903
dc.description.abstractBig data ja siihen liittyvä analytiikka on jo pitkään ollut IT-alan ja liiketoiminnan hehkutetuimpia teknologiatrendejä. Big datan mahdollisuudet on laajalti tunnistettu eri toimialoilla ja sen potentiaali on saanut painoarvoa niin tieteel-lisessä tutkimuksessa, kuin käytännön liiketoiminnassakin. Big data -analytiikka on saanut myös markkinoijat kiinnostumaan sen luomista mahdollisuuksista onnistuneen markkinoinnin arvonluojana. Tutkimuksia big datan haasteista on tehty aiemmin, mutta vähemmän painoarvoa tutkimuksessa on kuitenkin saanut big datan ja analytiikan haasteet markkinoinnissa. Tässä tutkielmassa pyrimme löytämään keskeiset haasteet big datan ja analytiikan hyödyntämiseen markkinoinnin kontekstissa hyödyntämällä integroivaa kirjallisuuskatsausta tutkimusmetodina. Jaamme haasteet teknisiin, volyymiin liittyviin, nopeuteen ja reaaliaikaiseen hyödyntämiseen liittyviin, monipuolisuuteen liittyviin, kompleksisuuteen liittyviin, arvoon liittyviin ja yksityisyyteen ja omistajuuteen liittyviin haasteisiin. Pyrimme luomaan kokonaisvaltaisen kuvan markkinoinnin toimialalla big datan ja analytiikan yleisistä kompastuskivistä. Keskeisinä löydöksinä havaitsemme tutkielmassa, että big datan ja analytiikan hyödyntämiseen markkinoinnissa liittyy paljon haasteita niin datan hallinnan, prosessoinnin kuin varastoinninkin näkökulmasta. Osa löydetyistä haasteista on toimialasta riippumattomia, osa taas markkinoinnin toimialalle ominaisia ongelmia. Kirjallisuuskatsauksen tulosten pohjalta luomme viitekehyksen big datan ja analytiikan merkittävistä haasteista markkinoinnissa.fi
dc.description.abstractBig data and analytics have long been one of the most popular technology trends in the IT-industry and business. The potential of big data has been widely recognized in various industries and its potential has gained weight in both scientific research and practical business. Big data-analytics have also made marketers interested in the opportunities it creates as a value creator of successful marketing. Research on the challenges of big data has been done in the past, but less emphasis has been placed on the challenges of big data and analytics in the context of marketing. In this paper, we aim to find key challenges in utilizing big data and analytics in the context of marketing by utilizing integrative literature review as a research method. We divide these challenges to technical, volume-related, speed-related, variety-related, complexity-related, value-related, and privacy and ownership challenges and aim to create a holistic view of the common stumbling blocks of big data and analytics in the marketing industry. As key findings, we find that the utilization of big data and analytics in marketing involves many challenges from the perspective of data management, processing, and storage. Some of the challenges identified are valid in every industry, while others are specific to the marketing industry. Based on the results, we create a framework for significant challenges of big data and analytics in marketing.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherdata-analytiikka
dc.titleBig datan ja data-analytiikan haasteet markkinoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105243162
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysobig data
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record