Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorHiekkamäki, Mia
dc.date.accessioned2021-05-21T11:36:48Z
dc.date.available2021-05-21T11:36:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75861
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia koettuja vaikutuksia Sporttikummitoiminnalla on ollut siihen osallistuvien lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnille. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, minkälaisia syitä vanhemmilla on ollut toimintaan hakeutumiselle. Sporttikummitoiminta on Pelastakaa Lapset ry:n toteuttama varhaisen tuen toimintamuoto perheille, joilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumisessa tai harrastuksissa. Sporttikummeina toimivat vapaaehtoiset. Tutkimuksen aineistona toimivat Sporttikummitoimintaan Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimiston alueella osallistuneiden vanhempien haastattelut. Aineistoa varten on haastateltu 12 vanhempaa puhelimitse syksyllä 2020. Lisäksi kaksi vanhempaa on antanut vastaukset kirjallisena. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Amartya Senin ja Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien teoria sekä sitä täydentäen Toby Fattoren, Jan Masonin ja Elizabeth Watsonin lapsen hyvinvoinnin malli. Aineisto on analysoitu temaattisella analyysilla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toimintaan on haettu vanhempien ajan, voimavarojen tai taloudellisten resurssien puutteen vuoksi. Toimintaan on haettu myös erityisesti siinä keskeisessä osassa olevan liikunnan vuoksi tai, koska lapsen osallistuminen perinteisiin harrastustoimintoihin on haastavaa. Vanhemmat ovat halunneet lapsen saavan toiminnan kautta mieleistä vapaa-ajan tekemistä ja aikuisen läsnäoloa. Toimintaan hakeutumiseen on ollut yleensä useita syitä. Vanhempien arvioimana Sporttikummitoiminta on vaikuttanut jokaisen lapsen hyvinvointiin positiivisesti. Lapsi on saanut toiminnan kautta mieluista tekemistä, turvallisen aikuisen läsnäoloa ja positiivisia tunteita. Toiminta on myös edistänyt lapsen positiivista käsitystä itsestään, toimijuuden kokemusta sekä fyysistä hyvinvointia. Kaikki vanhemmat yhtä lukuun ottamatta ovat kokeneet toiminnan vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa positiivisesti. Toiminnan kautta vanhempi on saanut jakaa vanhemmuuden kuormaa sekä itselleen hengähdyshetken. Toiminta on myös vähentänyt vanhemman stressiä ja vaikuttanut positiivisesti vanhemmuuden kokemukseen. Toiminta on kuitenkin myös kuormittanut. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää arvioidessa liikuntaperusteisten interventioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän lastensuojelun kontekstissa.fi
dc.format.extent103
dc.language.isofi
dc.subject.otherSporttikummitoiminta
dc.subject.otherennaltaehkäisevä lastensuojelu
dc.subject.otherliikuntaperusteinen interventio
dc.titleSporttikummitoiminnan koetut vaikutukset lasten ja vanhempien hyvinvoinnille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105213121
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record