Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorHallikainen, Maria
dc.date.accessioned2021-05-21T04:32:55Z
dc.date.available2021-05-21T04:32:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75827
dc.description.abstractTutkimuksessani olen selvittänyt sairaalakoulun erityisopettajien ja koulussa toimivan toimintaterapeutin näkemyksiä kuvataiteenteon merkityksestä koulun oppilailla. Tutkin, millaisia merkityksiä toimintaterapeutti sekä erityisopettajat antavat taiteenteolle sairaalakoulumaailmassa ja millaisiin osa-alueisiin merkitykset voi luokitella. Rajaan tutkimuksen vain visuaaliseen taiteentekoon, jolla tarkoitan esimerkiksi maalaamista tai savitöiden tekemistä. Kiinnostukseni tutkimuksessa kohdistui myös lasten ja nuorten taiteellisen toimijuuden tarkasteluun: millaisena oppilaiden taiteellinen toimijuus esiintyy ja millaisia ulottuvuuksia se saa haastateltujen näkökulmasta. Tutkimus mukaili fenomenologista tutkimusstrategiaa ja aineiston keruu tapahtui puolistrukturoidun yksilöhaastattelun avulla kahdelta sairaalakoulussa työskentelevältä erityisopettajalta ja toimintaterapeutilta (N=3). Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltujen näkemyksistä muodostui analyysin yhteydessä kolme eri yhdistävää luokkaa. Myös yksi taiteellisen toimijuuden muoto tuli esille haastatteluaineistosta. Kuvataide nähtiin sairaalakoulussa tunteiden ilmaisun ja minäpystyvyyden tukemisen välineenä sekä koulupäivää keventävänä tekijänä. Oppilaiden taiteellinen toimijuus tuli esille luovan ilmaisijan ulottuvuutena. Jatkossa tarvitaan lisää ja laajempaa tutkimusta koulunkäynnin avustajien sekä oppilaiden omista näkemyksistä kuvataiteen tekemisen eri merkityksistä sairaalakoulukontekstissa.fi
dc.description.abstractIn my research I have studied the meanings of visual arts in hospital school environment. I interviewed special education teachers and an occupational therapist how they view visual arts and what kind of meanings visual art lessons can have with the students of the hospital school. I examine only such visual arts as, for example, painting or making pottery. I also examined the children's artistic operatorship: how does it occur and what kind of dimensions does it have according to the special education teachers and occupational therapist. My research approach was a phenomenological approach and I collected my research data with semi-structured interview from two special education teachers and one occupational therapist (N=3). Research data was analyzed with data driven content analysis. The interview data formed three different classes with data driven content analysis. Also one form of artistic operatorship emerged from the research data. In the future we will need more and larger-scale research about how teaching assistants and students view visual arts and what kind of meanings they give to visual arts at hospital school environment.en
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.subject.othertaiteellinen toimijuus
dc.subject.otheraineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.titleKuvataiteen merkitykset sairaalakoulua käyvillä lapsilla : erään sairaalakoulun erityisopettajien ja toimintaterapeutin näkökulmia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105213088
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysosairaalakoulut
dc.subject.ysotaideterapia
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokuvataide
dc.subject.ysosairaalaopetus
dc.subject.ysotoimintaterapeutit
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokuntoutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record