Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorPeura, Soila
dc.date.accessioned2021-05-12T05:49:37Z
dc.date.available2021-05-12T05:49:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75463
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1. luokan luokanopettajien vuorovaikutuksen laadun ja koetun työstressin välistä yhteyttä. Tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien vuorovaikutuksen laatua ja työstressiä 1. luokan syksyllä ja keväällä. Lisäksi selvitettiin, miten vuorovaikutuksen laatu ja työstressi ovat yhteydessä toisiinsa lukuvuoden aikana. Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, miten opettajan raportoima tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli yhteydessä vuorovaikutuksen laatuun ja työstressiin. Tutkimuksen aineisto oli osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Tähän tutkimukseen osallistui 53 ensimmäisen luokan luokanopettajaa Keski-Suomesta syksyllä ja keväällä. Vuorovaikutuksen laatua analysoitiin videonauhoitusten pohjalta Classroom Assessment Scoring System (CLASS K-3) -havaintomenetelmällä. Ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaa sekä koettua työstressiä koskeva aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Aineiston analyysissa hyödynnettiin määrällisiä menetelmiä: keskiarvoja, Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimia ja lineaarista regressioanalyysia. Tulokset osoittivat luokanopettajien kokevan syksyllä hieman enemmän työstressiä kuin keväällä. Vuorovaikutuksen laatu sen sijaan pysyi samantasoisena läpi lukuvuoden. Vuorovaikutuksen laadun ja luokanopettajien kokeman työstressin välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lukuvuoden aikana. Opettajien raportoiman tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli yhteydessä ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaan sekä vuorovaikutuksen laatuun toiminnan organisoinnin ja ohjauksellisen tuen osalta. Tulokset antoivat uutta tietoa opettajien työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun välisestä yhteydestä.fi
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.subject.othervuorovaikutuksen laatu
dc.subject.othertyöstressi
dc.subject.othertukea tarvitsevat oppilaat
dc.titleLuokanopettajien vuorovaikutuksen laatu ja työstressi 1.luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105122743
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record