Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Jaana
dc.contributor.authorKettunen, Katariina
dc.date.accessioned2021-05-11T06:29:11Z
dc.date.available2021-05-11T06:29:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75439
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkastelee nuorten koulupolun sujuvuutta ja sen keskeytymistä toisella asteella. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nuoren elinpiirissä ja elinyhteisöissä olevat vuorovaikutussuhteet niin kotona kuin koulussa ovat vaikuttaneet heidän opintoihinsa peruskoulusta toiselle asteelle. Tutkimus on laadullinen, aineisto on kerätty haastattelemalla, ja analysoinnissa on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimus keskittyi kolmen nuoren syväluotaavaan haastatteluun. Keskeisimpinä tutkimustuloksina on perheen, koululuokan, kavereiden ja koulun henkilökunnan, sekä tutkittavien nuorten välisten vuorovaikutussuhteiden suuri vaikutus nuoren kouluun kiinnittymiseen, koulussa viihtymiseen, opiskelumotivaatioon, ja opintojen keskeytymiseen. Etenkin koululuokassa tapahtuva kiusaamiseen tai ulkopuolelle jättämiseen liittyvä vuorovaikutus esiintyi vahvana tuloksissa. Oppilaanohjaus jäi puutteelliseksi kaikkien tutkittavien osalta ja nostaa esiin oppilaanohjauksen kehittämisen tarpeen oppivelvollisuuden laajentuessa. On tärkeää tunnistaa heikossa asemassa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostetumpaa ohjausta. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota nuorten vuorovaikutustaitojen tukemiseen.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.othervuorovaikutussuhde
dc.subject.otheropiskelun sujuvuus
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleVuorovaikutussuhteiden vaikutus nuoren koulunkäyntiin ja opintojen sujuvuuteen toisella asteella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105112724
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysoyksinäisyys
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysoopintomenestys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record