Show simple item record

dc.contributor.authorNeittaanmäki, Pekka
dc.contributor.authorLehto, Martti
dc.contributor.authorSavonen, Matti
dc.date.accessioned2021-05-06T06:31:07Z
dc.date.available2021-05-06T06:31:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8647-6fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75328
dc.description.abstract“The biggest part of our digital transformation is changing the way we think.” — Simeon Preston, CEO of International Markets unit in Bupa. Yhteiskunnan digimurros on laaja termi, joka kuvaa kokonaisvaltaista muutostilaa. Digimurros koskettaa lähes kaikkia elämän osa-alueita tämän päivän länsimaisessa kehittyneessä valtiossa. Digimurroksesta on puhuttu paljon muun muassa talouden ja teollisuuden konteksteissa, mutta on perusteltua sanoa, että kyseessä on yhteiskunnan kannalta paljon laajamittaisempi termi. Puhumme myös usein digitalisoituneesta yhteiskunnasta, mutta tämäkään ei itsessään ole riittävä termi ottamaan huomioon digitalisaation luomia muutoksia. Digimurros on enemmän kuin kokoelma uusia teknologioita tai rakenteellisia muutoksia palveluissa ja tuotteissa. Digimurros muokkaa muun muassa kulttuuriamme, elintapojamme ja yhteiskunnan rakenteita. Digitalisaation vaikutukset koskevat laajasti sekä yksilöitä, organisaatioita, yrityksiä että yhteiskuntaa yhteisesti. Siksi digitalisaatiota tulee tutkia monialaisena ilmiönä yhdistäen ymmärrystä teknologian kehityksestä, yksilöiden ja organisaatioiden käyttäytymisestä ja taloudellisista vaikutuksista. Digitalisaatiossa integroidaan digitaalitekniikka osaksi elämän jokapäiväisiä toimintoja ihmisten arjessa ja työelämässä. Digitalisaatiossa on kyse yhteiskunnallisesta prosessista, jossa hyödynnetään teknologisen kehityksen uusia mahdollisuuksia. Tässä kirjassa tarkastellaan digitalisaatiota ja sen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineisto on koottu Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa laadituista useista raporteista, jotka käsittelevät digitalisaatiota, tekoälyä, kyberturvallisuutta, digikoulua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Lisäksi kirjan kirjoittajat ovat kirjoittaneet useita artikkeleita koti- ja ulkomaisiin julkaisuihin, joita on käytetty lähteinä tässä kirjassa. Keskeisiä tutkimushankkeita ovat olleet: • Platform Value Now: Value capturing in the fast-emerging platform ecosystems, 2015-2020 • Value from Health Data with Cognitive Computing, 2016-2017 • Watson Health Cloud Finland, 2017–2019 • Keski-Suomen digitalisaatiostrategian esiselvitys, 2020–2021 Kirjassa käsitellään digitalisaation olemusta, kehitystä ja sen aiheuttamaa muutosta yhteiskunnassa, liiketoiminnassa ja työn tekemisessä. Kirjassa kuvataan kansallinen ja EUnäkökulma digitalisaatioon. Digitalisaatiota on kuvattu eri kehitystrendien ja tulevaisuusanalyysien pohjalta, joita ovat tehneet mm. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Sitra, Gartner ja Forbes. Näiden ennusteiden merkitystä ja vaikutusta arvioidaan. Kirjassa olemme kuvanneet 10 esimerkkiä siitä, kuinka digitalisaatio ilmentyy yhteiskunnan eri toiminta-alueilla kodista sään ennustamiseen. Tarkemmin kirjassa kuvataan ja analysoidaan kymmentä digitalisaation osa-aluetta, joita ovat: 1. Massadata ja tietoaltaat, 2. Tekoälysovellutukset, 3. Tekoälypohjaiset datankäsittelytekniikat, 4. Esineiden Internet (IoT) ja sensorinen data, 5. Lohkoketjut ja älysopimukset, 6. Robotti, robotiikka ja robotisaatio, 7. Digitaalisen toimintaympäristön kyberturvallisuus, 8. Digitaaliset palvelualustat, 9. Laskennallinen ajattelu simuloinnissa ja mallinnuksessa, digitaaliset kaksoset 10. Digitalisaatioon liittyvät tietoliikennetekniikat. Olemme myös esittäneet digitalisaation eri alojen keskeisen vaikutuksen Suomeen ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan esiin tulleiden haasteiden ratkaisemiseksi. Omat lukunsa saavat laajat esitykset digitaalisesta tekoälytuetusta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä digitaalisesta tekoälytuetusta koulutus- ja oppimisjärjestelmästä. Haluamme kiittää Karoliina Kaasalaista, Henri Heinosta ja Pasi Hännistä heidän erinomaisista asiantuntija-artikkeleistaan.fi
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopiston IT-tiedekunta
dc.rightsIn Copyright
dc.titleYhteiskunnan digimurrosfi
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8647-6
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysodigitalisaatiofi
dc.subject.ysobig datafi
dc.subject.ysotekoälyfi
dc.subject.ysoesineiden internetfi
dc.subject.ysorobotiikkafi
dc.subject.ysokyberturvallisuusfi
dc.subject.ysolohkoketjutfi
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright