Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorKemppainen, Leena
dc.date.accessioned2021-04-26T09:26:20Z
dc.date.available2021-04-26T09:26:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75187
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan, kuinka sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus heikentää lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Tarkoituksena on selvittää, kuinka lapsen mielipiteen selvittäminen ja huomioon ottaminen, lapsen oikeus saada tietoa omasta tilanteesta ja lapsen oikeus tavata läheisiään sekä sosiaalityöntekijäänsä toteutuvat, kun sosiaalityöntekijä vaihtuu. Tutkimustehtävää tarkastellaan nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmasta ja kokemuksista. Tutkimusaineistona on Pesäpuu ry:n julkaisema 101-kirjettä julkaisu (2020). Julkaisussa tuodaan näkyväksi, millainen rooli lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on ollut lastensuojelun asiakkaille ja millaisena sosiaalityöntekijän vaihtuvuus näyttäytyy nuorille. Julkaisu kokoaa yhteen nuorten näkemyksiä, kokemuksia ja ajatuksia lastensuojelusta, erityisesti sijais- ja jälkihuollosta. Pesäpuu ry on kerännyt kirjeet avoimella verkkolomakkeella lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua ja tarkasteltu tutkimusaineistoa faktanäkökulman mukaisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden myötä lapsen oikeudet heikentyvät lastensuojelussa. Kuulluksi tulemisen toteutumista varjostivat sosiaalityöntekijän heikot resurssit, jotka näyttäytyivät ajanpuutteena, kiireenä ja suurina asiakasmäärinä. Lisäksi nuoren oma mielipide sivutettiin, kun sosiaalityöntekijän vaihtuvuuden myötä näkemys nuoren tilanteesta perustui ulkopuolisten tahojen arvioon. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden myötä nuoren tiedonsaannissa oli myös puutteita. Pahimmassa tapauksessa nuori ei tiennyt, kuka hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä on ja mistä hänet tavoittaa. Nuoret myös kokivat, ettei heille kerrota perusteluita päätöksille eikä tieto kulje työntekijän vaihtuessa. Sosiaalityöntekijän vaihtuvuus heikensi myös kahdenkeskisten tapaamisten toteutumista. Sosiaalityöntekijällä ei ollut aikaa kahdenkeskisille tapaamisille, vaan usein tapaamiset rajoittuivat pakollisiin asiakassuunnitelmapalavereihin. Vähäisen yhteydenpidon vuoksi nuoren ja sosiaalityöntekijän välinen luottamussuhde ei päässyt kehittymään, eikä nuori ole kertonut esimerkiksi kokemistaan epäkohdista sijaishuollossa. Sosiaalityöntekijän vaihtuvuus ei heikentänyt lapsen läheisten ihmissuhteiden pysyvyyttä.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus
dc.titleLasten oikeuksien heikentyminen lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104262481
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysovaihtuvuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record