Show simple item record

dc.contributor.authorRinta, Annika
dc.date.accessioned2021-04-21T07:00:09Z
dc.date.available2021-04-21T07:00:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75150
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin vuorohoitopäiväkodin pedagogista työtä. Tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä vuorohoidon erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa myös selvitettiin millaisia asioita pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa huomioidaan, jotta toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa. Lisäksi selvitettiin millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa. Tutkimus pohjautui laadulliseen lähestymistapaan. Aineisto kerättiin varhaiskasvatuksen opettajilta (n=8) puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan vuorohoito pitää sisällään erityispiirteitä, jotka ovat tärkeä huomioida vuorohoidon pedagogisen työn kannalta. Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuuden mahdollistamiseksi, on tärkeää saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus. Lasten yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen on kuitenkin merkityksellisempää kuin se, että kaikki lapset pääsevät osallistumaan juuri samaan toimintaan. Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien on sitouduttava pedagogisen toiminnan toteuttamiseen, jotta tasa-arvoinen pedagogiikka varmistuisi. Vuorohoidossa opettajan pedagoginen vastuu on laaja. Varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole aina paikalla, jonka vuoksi lastenhoitajat joutuvat ottamaan enemmän pedagogista vastuuta verrattuna tavanomaiseen varhaiskasvatukseen.fi
dc.format.extent116
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagoginen työ
dc.subject.othervuorohoidon erityispiirteet
dc.subject.otherpedagogisesti suunniteltu toiminta
dc.subject.otherpedagoginen vastuu
dc.titlePedagoginen työ vuorohoitopäiväkodissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104212449
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovuorohoito
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysopäiväkodit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record