Show simple item record

dc.contributor.authorViita, Laura
dc.date.accessioned2021-04-20T05:57:29Z
dc.date.available2021-04-20T05:57:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75127
dc.description.abstractTämä tutkimus selvitti erityisopetushenkilöstön kokemuksia erityisoppilaiden heihin kohdistamasta fyysisestä väkivallasta. Lisäksi tutkittiin henkilökunnan näkemyksiä väkivaltatilanteita seuranneista toimenpiteistä. Tutkimus sijoittuu kokoaikaiseen erityisopetukseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella koulunkäynninohjaajilta ja erityisluokanopettajilta. Avoimilla kysymyksillä pyydettiin vastaajia kertomaan työssä kokemastaan fyysisestä väkivallasta sekä siitä, mitä toimenpiteitä he toivoivat, että väkivaltatilanteista olisi seurannut. Saadut vastaukset (n 23 ja n 19) analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tuloksena ovat teemoista muodostuvat jäsennykset siitä, miten erityisopetushenkilöstö kokee erityisoppilaiden heihin kohdistaman fyysisen väkivallan ja miten he olisivat toivoneet, että väkivaltatilanteiden jälkeen olisi toimittu. Erityisopetushenkilön kokemukset muodostuvat fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista, toiminnallisista ja kulttuuris-asenteellisista teemoista. Väkivaltatilanteiden jälkeiset toimet koostuvat työnantajaan, työntekijöihin sekä muihin toimijoihin liittyvistä toimenpiteistä. Tämän tutkimuksen perusteella erityisoppilaiden erityisopetushenkilöstöön kohdistama fyysinen väkivalta on ilmiö, johon työntekijät haluaisivat puuttua tiukemmin, mutta johon toisaalta on tunnuttu alistuvan työhön kuuluvana vaatimuksena. Vaikka väkivaltatilanteiden käsittelyyn oltiin pääosin tyytyväisiä, lähes kaikilla vastaajilla oli niihin toimenpide-ehdotuksia.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleFyysinen väkivalta erityisopetuksessa : koulunkäynninohjaajien ja erityisluokanopettajien kokemuksia erityisoppilaiden heihin kohdistamasta fyysisestä väkivallasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104202429
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.subject.ysotyöpaikkaväkivalta
dc.subject.ysotyöturvallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record