Show simple item record

dc.contributor.advisorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.advisorKorpi, Hilkka
dc.contributor.authorHurskainen, Liisa
dc.date.accessioned2021-04-07T05:36:03Z
dc.date.available2021-04-07T05:36:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74968
dc.description.abstractVerkko-opiskelun hyödyntäminen korkeakoulujen opetuksessa on kasvanut, ja sen osuutta pidetään koulutusten kehittämisessä tärkeänä. Verkko-opiskelu lisää joustavuutta opiskeluun ja helpottaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun myös töiden ohessa helpottaen ammattilaisten jatkuvan osaamisen kehittämistä. Moniammatillisten työskentelytaitojen osaaminen on tärkeää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa. Monialaisten verkko-opintojen kautta voidaan lisätä opiskelijoiden ymmärrystä eri ammattiryhmistä ja edistää moniammatillista työskentelyä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla muodostui verkossa toteutetun monialaisen opiskelun aikana. Laajempana tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä verkossa tapahtuvasta opiskelusta, mitä ilmiöitä verkko-opiskeluun liittyy sekä siitä, miten verkko-opetusta voisi kehittää vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Aineisto muodostui monialaisiin kuntoutuksen täydennysopintoihin osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhden opintojakson oppimispäiväkirjoista sekä verkkokeskusteluista (2/5 opintojakso; 5 op/30 op). Opintojakson teemana oli käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen merkityksellisyys kuntoutuksessa ja toteutus ajoittui syyslukukaudelle 2019. Opintokokonaisuus oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ProKuntoutus-hanketta. Aineisto analysoitiin Schreierin (2012) mukaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysin tuloksena muodostui neljä pääkategoriaa tarkentuen edelleen ylä- ja alakategorioihin (n=11; n=51). Pääkategorioiksi muodostuivat jokaisen opiskelijan merkitys, verkko-opintojen erityisyys, kontekstuaaliset tekijät sekä opinnoista saadut hyödyt. Yhteisöllisyys, jokaisen opiskelijan aktiivinen osallistuminen sekä erilaisten taustojen mahdollisuudet koettiin arvokkaina. Lisäksi muun muassa laadukas materiaali ja opettajan rooli verkko-opinnoissa nostettiin esille. Verkko-opinnot koettiin joustavina ja itsenäisinä, lisäten osaamista elämän eri osa-alueille. Verkko-opintojen itsenäisestä luonteesta huolimatta yhteisöllisyyttä, vuorovaikutuksen tukemista ja jokaisen aktiivista osallistumista ei tule unohtaa. Monialaisten verkko-opintojen ja erilaisten taustojen ansiosta on mahdollista oppia uutta ja laajentaa yksilön näkökulmia. Verkko-opiskelua on tärkeä tutkia ja kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten jatkuvan oppimisen edistämiseksi.fi
dc.description.abstractUse of online studies in higher education has been increasing and it´s important factor in development of educations. Online studies increase flexibility and make co-operation of higher education institutions easier. Online studies make studying possible also work on the side and so make professionals continuous learning easier. Multi-professional skills are important among social- and healthcare professionals. During multi-professional online studies, it is possible to enhance students understanding about other professions and develop co-operation between professionals. The main aim of this master thesis was to research social- and healthcare professional experiences during multi-professional online studies. The aim was also to increase understanding about studying online, what kind of phenomenon include to online studying and how online studying could be improved to meet student´s needs. Data included social- and healthcare professional´s learning diaries and online discussions which students made during one multi-professional rehabilitation online course (2/5 course; 5 credits/30 credits). The theme of the course was the meaning of behavioral change and guiding in rehabilitation. The course was held during autumn semester 2019. The studies were part of ProKuntoutus-project funded by Ministry of Education and Culture. The data was analyzed with data-based content analysis according to Schreier (2012). As a results four main categories were formed including top- and subcategories (n=11; n=51). Main categories were every student meaning, the specificity of online studies, contextual factors and the benefits gained from studies. Students experienced the important value of community, every student active participation and opportunities of different backgrounds. Students also experienced for example the value of high-quality material and teacher´s role in online studies. Studying in online studies were flexible and independent increasing knowledge in different part of life. Besides of independence of online studies the community, support of interaction and every student active participation should not be forgot. Because of multi-professional online studies, it is possible to learn new things and widen student´s perspectives. It is important to research and develop online studies to increase social and health professionals continuous learning.en
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleAikuisopiskelijoiden kokemuksia monialaisissa verkko-opinnoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104072290
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysoaikuisopiskelijat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record