Show simple item record

dc.contributor.advisorPenttinen, Leena
dc.contributor.authorPorevirta, Laura
dc.contributor.authorPätynen, Iida
dc.date.accessioned2021-03-24T06:54:37Z
dc.date.available2021-03-24T06:54:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74827
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää eroja ikäryhmien, koulutustaustojen ja opiskelupaikkakuntien välillä siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Tutkimme myös, miten yhteisölliset tekijät, kuten opiskeluympäristö, opetushenkilökunta ja vertaisoppiminen ennustavat siirtymävaiheen kiinnittymistä. Lisäksi henkilökunnalta, vertaisilta sekä tutoreilta saatua tukea tutkittiin siirtymävaiheen kiinnittymisen ennustajina tukea tarvinneiden opiskelijoiden osalta. Tutkimus toteutettiin määrällisin tutkimusmenetelmin. Webropol-kysely lähetettiin Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2019 aloittaneille uusille opiskelijoille. Kyselyyn vastattiin huhti-toukokuussa 2020, ja tutkimukseen osallistui 691 opiskelijaa. Vastausten analysointi tapahtui IBM SPSS Statistics 24 ohjelmalla. Tulokset osoittivat 19–29-vuotiaiden, opintojen vuoksi Jyväskylään muuttaneiden sekä niiden, joilla ei aiempaa korkeakoulukokemusta ole näyttäytyvän muita ryhmiä kiinnittyneempinä. Yhteisöllisistä tekijöistä havaittiin opiskeluympäristön, opetushenkilökunnan sekä vertaisoppimisen ennustavan 36 % ja henkilökunnalta, vertaisilta sekä tutoreilta saadun tuen ennustavan 32 % siirtymävaiheen kiinnittymisestä. Tuloksista ilmenee, että siirtymävaiheen kiinnittymisen kannalta merkityksellisinä näyttäytyvät sekä yksilön elämäntilanteeseen että oppilaitoksen yhteisöllisyyteen liittyvät tekijät. Tulevaisuudessa tuki- ja ohjauspalveluissa olisi tärkeää huomioida nämä ilmiöt kehittämällä alkuvaiheen ohjausta sekä vertaistoimintaa.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropintoihin kiinnittyminen
dc.titleYksilölliset ja yhteisölliset tekijät opintojen alkuvaiheen kiinnittymisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103242167
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysotukipalvelut
dc.subject.ysoopetushenkilöstö
dc.subject.ysoopiskeluympäristö
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysovertaisoppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record