Suomen Luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Julkaisusarjassa julkaistaan hieman laajempia selvitysraportteja sekä lyhyempiä kannanottoja. Julkaisut julkaistaan avoimeen käyttöön Luontopaneelin verkkosivuilla: www.luontopaneeli.fi

Recent Submissions

 • Metsien hoito jatkuvapeitteisenä: katsaus taloudelliseen tutkimukseen 

  Tahvonen, Olli (Suomen Luontopaneeli, 2022)
  Metsänhoidon, puuntuotannon, hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden kysymyksiä voidaan tarkastella monien tieteenalojen näkökulmasta. Tässä katsauksessa painopiste on taloudellisessa tutkimuksessa, ja tarkemmin ...
 • Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin, ilmastoon, virkistyskäyttöön ja metsätuhoriskeihin 

  Peura, Maiju; Bäck, Jaana; Jokimäki, Jukka; Kallio, Kirsi Pauliina; Ketola, Tarmo; Laine, Ilona; Lakka, Hanna-Kaisa; Lehikoinen, Aleksi; Nieminen, Tiina M.; Nieminen, Mika; Oksanen, Elina; Pappila, Minna; Repo, Anna; Kotiaho, Janne S. (Suomen Luontopaneeli, 2022)
  Sekä jatkuvapeitteistä että jaksollista metsänkäsittelyä tehdään eri voimakkuuksilla ja erilaisin hakkuutavoin. Ei ole olemassa yksiselitteistä sääntöä, jolla voitaisiin todeta, kuuluuko jokin tietty hakkuutapa jatkuva-peitteiseen ...
 • Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn ympäristö- ja talousvaikutukset : Luontopaneelin yhteenveto ja suositukset luontopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi 

  Kotiaho, Janne S.; Bäck, Jaana; Jokimäki, Jukka; Kallio, Kirsi Pauliina; Ketola, Tarmo; Kulmala, Liisa; Laine, Ilona; Lehikoinen, Aleksi; Nieminen, Tiina M.; Oksanen, Elina; Pappila, Minna; Sinkkonen, Aki; Sääksjärvi, Ilari E.; Tahvonen, Olli; Peura, Maiju (Suomen Luontopaneeli, 2022)
  LUONTOPANEELIN KESKEISET HUOMIOT JA SUOSITUKSET • Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuutta kannattaa merkittävästi kasvattaa taloudellisista syistä. Valtaosa suomalaisista ja pohjoismaisista jatkuvapeitteistä ja jaksollista ...
 • Metsäluonnon turvaava suojelun kohdentaminen Suomessa 

  Kotiaho, Janne S.; Ahlvik, Lassi; Jaana, Bäck; Jani, Hohti; Jukka, Jokimäki; Kirsi Pauliina, Kallio; Tarmo, Ketola; Liisa, Kulmala; Hanna-Kaisa, Lakka; Aleksi, Lehikoinen; Elina, Oksanen; Minna, Pappila; Ilari E., Sääksjärvi (Suomen Luontopaneeli, 2021)
  Tässä mietinnössä Luontopaneeli keskittyy Suomen pinta-alaltaan suurimman ja siten lajien kannalta merkityksellisimmän elinympäristön eli boreaalisten metsien suojelun kohdentamiseen. EU:n BD-strategiassa mainitut käsitteet ...
 • Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö-, ja ilmastovaikutukset. Vertaisarvioitu raportti. 

  Kareksela, Santtu; Ojanen, Paavo; Aapala, Kaisu; Haapalehto, Tuomas; Ilmonen, Jari; Koskinen, Markku; Laiho, Raija; Laine, Anna; Maanavilja, Liisa; Marttila, Hannu; Minkkinen, Kari; Nieminen, Mika; Ronkanen, Anna-Kaisa; Sallantaus, Tapani; Sarkkola, Sakari; Tolvanen, Anne; Tuittila, Eeva-Stiina; Vasander, Harri (Suomen Luontopaneeli, 2021)
  Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaus ja siihen pohjautuvia johtopäätöksiä soiden ennallistamisen ilmasto-, vesistö- ja suoluontovaikutuksista. Selvitys pyrkii erityisesti kasaamaan yhteen uusimpia ...
 • Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö- ja ilmastovaikutukset. Luontopaneelin yhteenveto ja suositukset luontopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 

  Ketola, Tarmo; Ahlvik, Lassi; Boström, Christoffer; Bäck, Jaana; Jokimäki, Jukka; Kallio, Kirsi Pauliina; Kulmala, Liisa; Lehikoinen, Aleksi; Nieminen, Tiina M.; Oksanen, Elina; Pappila, Minna; Pöyry, Juha; Saarikoski, Heli; Sinkkonen, Aki; Sääksjärvi, Ilari; Kotiaho, Janne S. (Suomen Luontopaneeli, 2021)
  Suomen alkuperäisestä 10,4 miljoonan hehtaarin suoalasta yli puolet on ojitettu metsä- ja maatalouden sekä turvetuotannon tarpeisiin. Etelä-Suomessa ojitus on ollut voimakkainta: keskimäärin noin 75 prosenttia ja monin ...
 • Keskeiset keinot luontokadon pysäyttämiseksi 

  Kotiaho, Janne S.; Ahlvik, Lassi; Boström, Christoffer; Bäck, Jaana; Herzon, Irina; Jokimäki, Jukka; Kallio, Kirsi Pauliina; Kulmala, Liisa; Lehikoinen, Aleksi; Nieminen, Tiina M.; Oksanen, Elina; Pappila, Minna; Pöyry, Juha; Saarikoski, Heli; Sinkkonen, Aki; Sääksjärvi, Ilari; Ketola, Tarmo (Suomen Luontopaneeli, 2021)
  Sanna Marinin hallitus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Lupaus on äärimmäisen tärkeä. Luonnon ekosysteemien heikennys uhkaa elintärkeiden eko-systeemipalveluiden ...
 • Luonnon monimuotoisuus ja vihreä elvytys 

  Ahlvik, Lassi; Boström, Christoffer; Bäck, Jaana; Herzon, Irina; Jokimäki, Jukka; Kallio, Kirsi Pauliina; Ketola, Tarmo; Kulmala, Liisa; Lehikoinen, Aleksi; Nieminen, Tiina M.; Oksanen, Elina; Pappila, Minna; Pöyry, Juha; Saarikoski, Heli; Sinkkonen, Aki; Sääksjärvi, Ilari; Kotiaho, Janne S. (Suomen Luontopaneeli, 2021)
  Suomi on toistaiseksi selvinnyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamasta kriisistä taloudellisesti verrokkimaita paremmin, mutta työllisyystilanne on silti heikentynyt ympäri maata ja talouden ennustetaan supistuvan noin ...