Show simple item record

dc.contributor.advisorSévon, Eija
dc.contributor.authorReinikainen, Salla
dc.date.accessioned2021-03-10T06:34:58Z
dc.date.available2021-03-10T06:34:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74561
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin 4–6-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa tapahtuvia ristiriitatilanteita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vertaissuhteissa tapahtuvia ristiriitatilanteita 4–6-vuotiaat lapset kuvaavat kertomissaan tarinoissa sekä sitä, millaisia omia ja vertaistensa tunteita he kertovat liittyvän heidän kuvaamiinsa ristiriitatilanteisiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, millaisena aikuisen rooli näyttäytyi lasten kertomissa tarinoissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui lasten vertaissuhteita, niihin liittyviä ristiriitatilanteita ja lasten tunteiden kehitystä tarkastelevista tutkimuksista. Metodinen viitekehys sisälsi tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisten narratiivisen tutkimuksen piirteiden sekä konstruktivistisen lähestymistavan näkökulmien avaamista. Tutkimuksen aineisto kerättiin Tarinataikurituokiot -menetelmällä ja se koostui 18 tarinasta, joissa lapset kertoivat yhteensä 26 ristirii-tatilanteesta. Aineisto analysoitiin Labovin täydellisen kertomuksen rakenteen ja narratiivien analyysin avulla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ristiriitatilanteet kerrottiin luonnollisena osana lasten vertaissuhteita. Ulossulkemistilanteet olivat tässä tutkimuksessa ristiriitatilanne, josta lapset kertoivat eniten. Muut lasten kuvaamat ristiriitatilanteet liittyivät sääntöjen noudattamiseen, erimielisyyteen tavarasta tai leikistä, mielen pahoittamiseen leikissä sekä lasten väliseen eriarvoisuuteen. Lapset kuvasivat tunteita tarinoissaan, mutta tunteiden syvempi tarkastelu jäi puuttumaan. Tunteiden vaihtelu näyttäytyi tarinoissa arkisena, toistuvana ja nopeasti tapahtuvana. Aikuisen lapset kuvasivat ristiriitatilanteiden ulkopuolisena hahmona, joka käytti auktoriteettiaan tilanteen ratkaisemiseksi.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.otherristiriitatilanteet
dc.titleRistiriitatilanteet vertaissuhteissa ja niihin liitetyt tunteet 4-6 -vuotiaiden lasten kertomissa tarinoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103101913
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotarinat
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysososiaalinen kehitys
dc.subject.ysoleikkiminen
dc.subject.ysotutkimusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record