Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorVärtö, Oskari
dc.date.accessioned2021-02-15T08:05:32Z
dc.date.available2021-02-15T08:05:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74213
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppimisen arviointia kuvataan 5.–9. luokilla opiskelevien oppilaiden kolmiportaisen tuen asiakirjoissa. Tutkimusaineisto koostui vuosina 2015–2019 kerätyistä kolmiportaisen tuen asiakirjoista (N = 43). Asiakirjat olivat osa Jyväskylän yliopiston ”Lapsesta ja perheestä kirjoittaminen – kolmiportaisen tuen asiakirjat esi- ja perusope-tuksessa” -hankkeen aineistoa. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tutkimustulosten mukaan oppimisen arviointia kuvattiin asiakirjoissa vaihtelevasti. Aineistosta löydettiin seitsemän eri kuvaustapaa, jotka olivat yleisyysjärjestyksessä havaintoihin perustuvat, perustelemattomat, arviointia suunnittelevat, sidosteiset, normiperustaiset, pitkittäiset ja oppilaan itsearvi-ointiin liittyvät kuvaukset. Vaikka asiakirjojen kirjoittamista ohjaavat perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, osoittivat tulokset asiakirjojen sisällöissä olevan huomattavaa laadullista vaihtelua oppimisen arviointiin liittyen. Koska kolmiportaisen tuen asiakirjat ovat tärkeä osa oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea, on niiden kirjaamiskäytäntöjä tärkeää pyrkiä kehittämään. Tätä voitaisiin osaltaan edistää asiakirjojen laadukkaaseen kirjaamiseen tähtääviä ohjeita laatimalla sekä panostamalla asiakirjojen oikeanlaiseen kirjaamiseen jo opettajien koulutuksessa. Myös asiakirjojen lomakepohjia tulisi yksinkertaistaa ja selkiyttää. Tulevaisuudessa olisi lisäksi tärkeää tutkia opettajien ajatuksia asiakirjojen kirjoittamiseen liittyvistä haasteista.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisen arviointi
dc.subject.otherpedagoginen asiakirja
dc.titleOppimisen arvioinnin kuvaukset perusopetuksen vuosiluokkien 5–9 kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151640
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoasiakirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record