Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorÄrling, Karri
dc.date.accessioned2021-02-15T07:03:30Z
dc.date.available2021-02-15T07:03:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74208
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden kokemuksia kouluhyvinvoinnista sekä kuinka opettajat voivat auttaa oppilaita kouluhyvinvoinnin osalta. Kouluhyvinvoinnin pohjana käytettiin Konun (2002) kouluhyvinvoinninmallia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää oppilaiden näkemyksiä koulun merkityksestä heidän elämässään. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusjoukko koostui yhdeksästä yläkoulun erityisen ja tehostetun tuen oppilaasta. Vastaukset analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Oppilaat nostivat tärkeimmiksi kouluhyvinvoinnin laadun tekijöiksi turvallisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kuulluksi tulemisen tärkeyden. Opettajan kannalta parhaimmiksi keinoiksi parantaa oppilaiden kouluhyvinvointia osoittautuivat turvallisen ympäristön luominen, laadukas opetustyö ja henkilökohtainen kohtaaminen. Koulu merkitsi oppilaille ennen kaikkea mahdollisuutta parempaan tulevaisuuteen. Sen lisäksi vastauksissa nousivat esille niin koulun tarjoama sosiaalinen ympäristö kuin koulun merkityksettömyys arjessa. Kouluhyvinvoinnin osalta vastaukset olivat suurilta osin linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Avarien ja valoisien tilaratkaisuiden merkitys kouluhyvinvoinnin edistäjänä korostui. Huolta herätti oppilaiden vähäinen kokemus tehokkaasta ryhmäytymisestä. Koulun ollessa oppilaille merkityksellinen sosiaalinen kohtauspaikka, opettajan tehtäväksi on muodostumassa turvallisen sosiaalisen ympäristön luominen.fi
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherkoulun merkitys
dc.subject.othertehostettu tuki
dc.titleErityisen ja tehostetun tuen oppilaiden kokemuksia kouluhyvinvoinnista sekä koulun merkityksestä heidän elämässään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151636
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record