Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorRaappana, Essi
dc.contributor.authorSariola, Elina
dc.date.accessioned2021-02-15T06:58:14Z
dc.date.available2021-02-15T06:58:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74207
dc.description.abstractPro gradu –tutkielmamme tarkoituksena on selvittää, millaisia eettisiä perusperiaatteita opinto-ohjaajilla on ohjaamassa heidän työskentelyään ja miten nämä perusperiaatteet näkyvät ohjaajien käytännön työssä. Tutkimus on toteutettu Opinto-ohjauksen ammattilaiset työssään – tutkimushankkeessa. Tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2020 haastattelemalla yhteensä 42 opinto-ohjauksen ammattilaista. Aineistossamme on mukana näistä 14 haastattelua, joista olemme itse toteuttaneet 9. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Analysoimme aineiston laadullisella sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Sisällönanalyysin tuloksena muodostimme 10 nimettyä pääluokkaa sekä 11. luokan muut esille tulleet periaatteet. Ihmislähtöisyyden ja tasa-arvon pääluokat kuvaavat sitä, kuinka ohjattava ihminen ja hänen tarpeensa ovat aina ohjauksen keskiössä. Ohjaajien muita periaatteita olivat luottamus, toimijuuden tukeminen ja ratkaisukeskeisyys. Kuunteleminen, arvostaminen ja kohtaaminen ilmeni dialogisuuden käsitteen alla. Yhteistyö nostettiin esille kollegojen, verkostojen sekä ohjattavan lähipiirin kanssa toteutettuna. Ohjaajat nostivat positiivisuuden esille sekä asenteena oman työn tekemiselle että tulevaisuuden tarkasteluun. Luokka muut esille tulleet eettiset periaatteet sisältää ohjaajien antamia yksittäisiä periaatteita. Tärkeä pohdinnan kohde on ohjaajien arvojen ja eettisten periaatteiden tunnistamisen ja tiedostamisen tärkeys. Esimerkit eettisten periaatteiden näkymisessä käytännön työssä antavat konkreettista tarttumapintaa ohjaajien etiikkaan.fi
dc.format.extent102
dc.language.isofi
dc.subject.otherperusperiaatteet
dc.title“Ohjaaja on kuin luotsi, joka tukee ja ohjaa läpi karikkojen” : eettiset perusperiaatteet opinto-ohjaajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151635
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoeettisyys
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record