Show simple item record

dc.contributor.authorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorMäntylä, Katja
dc.date.accessioned2021-02-10T11:33:10Z
dc.date.available2021-02-10T11:33:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPitkänen-Huhta, A., & Mäntylä, K. (2021). Teachers negotiating multilingualism in the EFL classroom. <i>European Journal of Applied Linguistics</i>, <i>9</i>(2), 283-306. <a href="https://doi.org/10.1515/eujal-2018-0020" target="_blank">https://doi.org/10.1515/eujal-2018-0020</a>
dc.identifier.otherCONVID_47571471
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74085
dc.description.abstractTässä artikkelissa tutkimme suomalaisten englanninopettajien käsityksiä maahanmuuttajaoppilaista, joilla on monikielinen tausta, vieraan kielen luokkahuoneessa. Aiemmat tutkimukset monikielisistä oppijoista ovat keskittyneet toisen kielen oppimiseen tai oppijan äidinkieleen. Tässä tutkimuksessa keskitymme englantiin vieraana kielenä, sillä maailma on aiempaa monikielisempi ja liikkuvuus yleisempää kuin ennen. Aineistona on englannin opettajien haastattelut (n=7), joissa he pohtivat kokemuksiaan maahanmuuttajaoppilaista vieraan kielen oppitunnilla. Analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi. Tulokset osoittavat, että osallistujat eivät olleet pohtineet monikielisyyttä englannin oppitunnilla, mutta joitain ennakkokäsityksiä voitiin havaita. Opettajien käsitykset monikielisistä oppilaista olivat ristiriitaisia: he eivät halunneet johdattaa huomiota oppilaan kielelliseen taustaan, mutta toisaalta he olivat havainneet monikielisten oppijoiden olevan luokkatovereitaan kielitietoisempia. Vaikkakaan opettajat eivät tunnistaneet oppilaiden kielellisiä resursseja ja pohtineet monikielisyyden mahdollisuuksia, he olivat tukeneet monikielisiä oppilaita monia eri kielellisiä keinoja käyttäen.fi
dc.description.abstractThis article sets out to explore English as foreign language (EFL) teachers’ views of teaching migrant pupils with multilingual backgrounds in a regular classroom. Previous studies on multilingual pupils have mostly concentrated on second language learning contexts or on the role of pupils’ L1. In an increasingly multilingual world and due to growing migration, this study concentrates on EFL. The data were interviews with English teachers (n=7), who reflected on their experiences with migrant pupils in the foreign language classroom. The data were analysed through qualitative content analysis. The participants had not really pondered on the role of multilingualism in the EFL classroom and some underlying preconceptions could be detected. Teachers’ perception of the multilingual pupil was controversial in that they did not want to draw attention to the linguistic background of the pupil but, on the other hand, they had noticed that multilingual learners had greater language awareness than their mainstream peers. Although not fully aware of the potential of multilingualism and the pupils’ linguistic resources in EFL teaching, the teachers had used several ways of supporting their multilingual learners, reflecting the principles of translanguaging.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageeng
dc.language.isoeng
dc.publisherDe Gruyter
dc.relation.ispartofseriesEuropean Journal of Applied Linguistics
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherforeign language teaching
dc.subject.otherEnglish language teaching
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.othermultilingual learners
dc.subject.otherEnglish as a foreign language
dc.titleTeachers negotiating multilingualism in the EFL classroom
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102101521
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange283-306
dc.relation.issn2192-9521
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume9
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 De Gruyter
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysovieraat kielet
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2573
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38117
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15028
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p37832
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21851
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p30184
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p568
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6720
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.1515/eujal-2018-0020
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright