Show simple item record

dc.contributor.advisorReinikainen, Annukka
dc.contributor.authorReinikainen, Annukka
dc.date.accessioned2021-02-09T07:03:20Z
dc.date.available2021-02-09T07:03:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74047
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia alakoulun 1.-6-luokan luokanopettajien kokemuksia kuormituksen vaikutuksesta työkykyyn sekä keinoja ehkäistä kuormittumista. Käsittelen johdannossa muutosten vaikutusta opettajan työkykyyn ja teoriaosuudessa määrittelen työkyvyn käsitettä sekä avaan työkyvyn malleja ja ulottuvuuksia. Tutkimukseni on laadullinen kyselytutkimus, joka sisältää kaksi strukturoitua, yhden puolistrukturoidun ja kolme avointa kysymystä. Olen käyttänyt tutkimuksessani fenomenologista tutkimussuuntausta, joka pyrkii kuvaamaan ilmiötä sellaisena kuin tutkittavat ne kokevat. Tutkimusryhmäni koostuu keskisuuren maakunnan kolmen alakoulun luokanopettajista. Aineiston analyysimenetelmäni on aineistolähtöinen, jossa tutkimustieto työkyvyn teoriasta ohjasi avoimien kysymysten sisällönanalyysia. Tutkimuksen keskeinen tulos oli luokanopettajien kokemuksista ryhmitellyt teemat työkykyä kuormittavista tekijöistä. Eniten kuormitusta koettiin aiheutuvan oppilasryhmän hallinnassa, johon vaikuttivat oppilasryhmän heterogeenisyys sekä moninaiset oppilashuollolliset ongelmat. Lähes yhtä moni opettaja koki arvioinnin, yhteydenpidon oppilaiden huoltajiin sekä lisätyöt kuormitusta aiheuttaviksi. Yleisin ajankohta kuormittumiselle koettiin olevan syys- ja kevätlukukausien päätöksen aikaan marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa, jolloin töiden on tapana kasautua arvioinnin sekä juhlien tuodessa lisätöitä.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othermuuttuva opettajuus
dc.subject.otherkuormittuminen
dc.subject.otherlaadullinen kyselytutkimus
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia kuormituksen vaikutuksesta työkykyyn
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102091489
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovastuu
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record