Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorKuurne, Aija
dc.date.accessioned2021-01-26T06:29:41Z
dc.date.available2021-01-26T06:29:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73793
dc.description.abstractTämän työn tarkoituksena on kuvata terveysvaikutusten arviointia uuden työaikalain valmistelussa. Työssä tutkittiin, miten uuden työaikalain (872/2019) hallituksen esityksessä (HE 158/2018) on arvioitu uuden työaikalain vaikutuksia terveyteen ja miten on arvioitu sitä, miten siinä ehdotetut ratkaisut vaikuttavat työntekijöiden terveyteen erityisesti yötyön osalta. Aineistona käytettiin hallituksen esitystä eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018). Aineistosta analysoitiin osat, joissa on käsitelty terveysvaikutusten arvi-ointia. Menetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka soveltuu laadullisen aineiston sisällön merkitysten kuvaamiseen systemaattisella tavalla. Aineistosta muodostettiin neljä erilaista tapaa, jolla terveysvaikutuksia arvioitiin. Arvioinnin tavoissa käsiteltiin vaikutuksia eri terveyden osa-alueisiin, kuten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Terveysvaikutusten arvioinnin tavat nimettiin seuraavasti: arviointi työn muutoksella perustelun kautta, arviointi ennusteina tai oletuksina terveysvaikutuksista, arviointi tutkimustiedon kautta, ja arviointi lakimuutoksen terveystavoitteiden kautta. Analysoidussa aineistossa arvioitiin terveysvaikutuksia mutta vaikutusten arvioinnin peruste ja arvioinnin systemaattisuus vaihtelivat eri arvioinnin tavoissa. Tämän tutkimuksen perusteella terveysvaikutuksia arvoitiin kohtalaisen laajasti. Kaikissa arvioinnin tavoissa korostui erityisesti vaikutus työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Terveysvaikutusten arviointia oli toteutettu muun muassa tutkimustietoon perustuen sekä lainsäädännön tavoitteiden kautta. Terveysvaikutusten arvioinnissa viitattiin myös työelämän murrokseen ja tarpeeseen muuttaa lakia 2020-luvun työelämää vastaavaksi. Terveysvaikutusten arvioinnista lainvalmistelussa tulisi hankkia enemmän määrällistä tietoa, jotta voitaisiin tarkastella terveysvaikutusten arviointia kokonaisuutena useissa lainsäädäntöhankkeissa.fi
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherennakkoarviointi
dc.titleTerveysvaikutusten arviointi työaikalain uudistuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101261255
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotyöaika
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoterveysvaikutukset
dc.subject.ysoyötyö
dc.subject.ysotyöaikalaki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record